Skip to main content

Ceausescu árnyékában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Liberális hétvége Budapesten


Romániában a kommunista diktatúra elnyomása nem csupán mennyiségileg, hanem minőségileg is különbözött a többi, ún. testvérországétól. Az elnyomás jellege meghatározta az ellenállásét is. A diktatúra brutális ereje, intenzitása közismert. Emiatt vagy főleg emiatt nálunk igazi ellenállási mozgalom soha nem alakult ki, csupán izolált egyének ellenállása létezett.

De kevésbé figyelnek fel arra a fontos tényre, hogy az utóbbi évtizedek román diktatúrája állt az összes kelet-európai ország közül ideológiailag legtávolabb az ún. marxizmus–leninizmustól, sőt még annak elfajultabb, egyszerűsített változatától, a sztálinizmustól is.

Nálunk maga a párt irtotta ki lassan, de sikeresen a baloldali gondolkodás magvát elsősorban a nómenklatúra tagjai közt, aminek következtében a hatalom végig töretlen, monolit maradt. Rengeteg elégedetlen volt persze a felső körökben, de csupán Ceausescu személyes túlzásai ellen lázadoztak. Államcsínyeket készítettek elő, de a reformgondolat, az emberarcú szocializmus, a peresztrojka stb. nem foglalkoztatta komolyan őket.

S ez a tulajdonképpen nagyon egyszerű képletű, de irtózatos helyzet az igazi ellenállókat sem késztette az elméleti elmélyülésre. Kilátástalanságban, kétségbeesésben éltünk, izoláltan Európától, kábultan vártuk, megszabadulunk-e valaha Ceausescu-tól. Az értelmiség tekintélyes része, az elit java, románok és magyarok is kivándoroltak. Ez a kivándorlás, melyről a pontos adatok ismeretlenek, összehasonlíthatatlanul nagyobb és súlyosabb következményű, mint teszem azt a magyarországi ’56-os forradalom leverését követő emigrálás.

Az igazsághoz tartozik, hogy a román mentalitás – főleg a filozófia – misztikus jellege nem ösztönözte gondolkodásunkat társadalompolitikai-szociológiai elemzésre. A legjobbak (pl. Eliade) a vallás, misztika felé fordultak. Sokan maradtak, és egyesek képesek voltak komoly, életveszélyes áldozatokra is, de nem készültünk fel a másnapra, a diktatúra bukása utáni időszakra. Majdnem mindannyiunkban élt a naiv illúzió, hogy a diktátor bukása után magától minden jobbra fordul. Például mi, magyarok, még a bukarestiek is, tehát azok, akik főleg román környezetben éltek, teljesen tévesen, illuzórikusan ítéltük meg a román nacionalizmus intenzitását, elterjedését, erejét. Lebecsültük; azt hittük, mivel ez szorosan kötődött Ceausescuhoz, a tömegek is és az új hatalom is automatikusan elfordul majd tőle. Nem így történt, sőt az új hatalom támogatásával a román sovinizmus erősebbé, agresszívabbá vált, mint bármikor a román történelemben (tán a Vasgárda korszakát kizárva).

Tehát a romániai ellenállás sem mennyiségében, szervezettségében, sem minőségében, eszmeiségében nem hasonlítható a többi kelet-európai országokéhoz. Nálunk nem volt Szolidaritás, Charta ’77, Polgári Fórum, Hálózat, Fidesz, KOR.

1989 decemberében megbukott a Ceausescu-rendszer. Illetve lassan kiderült, nem a rendszer bukott meg, csupán a diktátor, családja s néhány közeli munkatársa.

Napok alatt megalakultak a pártok. Elsősorban a történelmi pártok: a Nemzeti Liberális és a Parasztpárt. Lényegileg ezek nosztalgiapártok, vezetőik a régi pártok még életben levő tagjaiból alakultak ki. Ebben a PNL lenne a liberális eszmék hordozója, és a PNT a legkonzervatívabb, mondjuk kereszténydemokrata eszméké. A valóság nem éppen ez. Programjuk alapja és közös jellege a kommunista rendszer ellenzése, a privatizálás. Különbségeik átmenetiek, taktikai jellegűek, néha vezetőik személyisége által determináltak. Komoly tömegalapja, vonzereje, vezéregyénisége egyiknek sincs, s ha van, azt is csupán frontellenességüknek köszönhetik.

Az RMDSZ a romániai magyarság érdekvédelmét kívánja ellátni, tehát nem ideológiai funkciót akar betölteni. Ez az egyik oka annak, hogy a Románia jövőjére vonatkozó elméleti programot nem dolgoztuk ki, de hozzájárul az is, hogy nyolc hónapja mesterségesen ébren tartott válságsorozatban élünk, mindezt virulens magyarellenes, ellenzéki és értelmiségi-ellenes sajtókampány kíséretében.

Közben hónapok óta várjuk, hogy nem veszi-e át a hatalmat a katonaság. Vagy valaki más. És mi lesz akkor? Jobb lesz nekünk vagy rosszabb? Nem tudjuk.

A decemberi forradalom óta a hatalom a Front kezében van. Ez a Front mindenáron hatalmon kíván maradni, ám még csak formailag sem kötődik semmilyen ideológiához, programhoz, amely eddigi tevékenységét igazolná. Csak az a Ceausescu-ellenes forradalom legitimálja, amelynek állítólag élére állt. De furcsamód azok, akik december 21-ig Ceausescuval szemben álltak, ma mind újra ellenzékben vannak, s a sajtó ugyanolyan jelzővel illeti őket, mint ami egy évvel ezelőtt járt ki nekik, azaz a lapok szerint Tőkés László, Doina Cornea és társaik mind hazaárulók és magyar ügynökök.

A Frontnak tehát nincs célja és jövőképe, nem folytat párbeszédet máskéntgondolkodóval vagy más nemzetiségűvel. De nem nevezi nevén ezt az abszolút igazságot: szocializmus, nemzetiszocializmus.

Tagjai főleg a nómenklatúra régi emberei, de ma a kommunista eszmét határozottan megtagadják.

Iliescu elnök néha szociáldemokrata orientációról beszél, de sem tevékenysége, sem beszédei tartalma ezt nem igazolja.

Ezek az emberek elszántabban ragaszkodnak a hatalmukhoz, mint bárhol Kelet-Európában nómenklatúrás testvéreik, mivel súlyos elszámolnivalójuk van. A decemberi ún. terroristák, a márciusi Marosvásárhely, a júniusi bányászok és így tovább.

Súlyos kérdések, s a választ csak úgy lehet elodázni, a figyelmet elterelni, ha hisztérikus, „veszélyben a haza” hangulatot tartanak fenn, s az országot krízisből krízisbe taszítják.

S nekünk magyaroknak és a román ellenzékieknek naponta kell védekeznünk, válaszolnunk e kihívásokra, tüzet oltanunk, amelyet másnap újragyújtanak. S e hisztérikus gyűlölettel telt hangulatban már se lehetőségünk, se kedvünk nincs távlati stratégián gondolkodni, például azt tisztázni magunkban: a liberális vagy mondjuk a kereszténydemokrata vonulat a vonzóbb számunkra.

Bocsássák meg e kissé vázlatos, sok fontos részletet kihagyó és tudatosan leegyszerűsítő beszámolót, de arra szerettem volna figyelmüket felhívni, hogy a mi mai és az önök egy-másfél évvel ezelőtti helyzete között minden hasonlat, párhuzam hamis, felületes, téves következtetéseket von le maga után. S aki a romániai magyarság kritikus helyzetén segíteni kíván, vegye tekintetbe különlegesen kényes, veszélyeztetett helyzetünket, tanulmányozza alaposan – ha lehet, a helyszínen – a román politikai élet ellentmondásos, komplex valóságát.

S mindenekelőtt fogadja el azt az alapgondolatot, hogy nincs demokrácia a kisebbségek jogainak garantálása nélkül, de ugyanakkor elképzelhetetlen a kisebbségek jogainak kivívása, teszem azt, külső nyomás hatására egy egyébként nem demokratikus Romániában.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon