Skip to main content

Címeres bizonytalansággyűjtemény

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Kormányzati mit-is-akartam-mondani


Talán kevesebb benne az ideológia és az ígéret, s több az árnyaltabban megfogalmazott s részleteiben kidolgozott programtöredék. Ám a sok kicsi félprogram nem áll, nem is állhat össze egésszé. Részint, mert hiányzik az alapozása, az indulóhelyzet ismerete és elemzése. De bizonytalanságban marad az olvasó azért is, mert a „fehér könyv” csupán pártpolitikai frázisok szintjén fogalmazza meg a „honnan hová” s főként a „hogyan” alapkérdéseit. Nem tudni, hogy igazi piacot akar ez, avagy nemzeti mázzal leöntött államkapitalizmust. A kiadványnak a címlapot díszítő egyetlen biztos pontja van: az új címer.

Úgy tűnik: a program kidolgozói valójában nem mérték föl, hogy mit is akarnak, s nincsenek igazában tisztában azzal, hogy egy ilyen vállalkozásnak – most nem politikai-ideológiai megfontolásokra, csupán szakmai szempontokra gondolok – mit kell tartalmaznia. A hároméves program – e tekintetben híven a májusi irányelvekhez – gazdaságilag inkonzisztens, szakmailag megalapozatlan törekvések halmazából áll össze. Minden és mindennek az ellenkezője is kiolvasható belőle. Nem derül ki, hogy növekedéspárti-e, avagy a pénzügyi restrikció híve; hogy vállalkozásbarátságát miként békíti össze az antiinflációs igehirdetéssel; hogy az adósságmenedzselést össze tudja-akarja-e békíteni a gazdálkodók elemi garanciális jogaival, rövidebb távú biztonságával.

Az önámítás csapdája

Nem foglal állást a program olyan kérdésekben sem, mint hogy három éven belül hogyan alakul az inflációs ráta, mekkora lesz a munkanélküliség, és milyen GDP-vel számolhatunk. Holott a hároméves prognóziskészítésnek valójában ez lenne az alfája és omegája: milyen alsó és felső limitek között mozognak majd ezek a sarokszámok, tekintettel a gazdasági determinációkra és a rövid távú célkitűzések által is meghatározott kormányzati mozgástérre. Ehhez persze alternatívákban kellene gondolkozni: legalább kétféle hároméves változatot kellene a nyilvánosság elé tárni – már csak önvédelemből is. Az egyik a válság elmélyüléséből indulna ki, s ennek menedzselésére ajánlana közérthető, a közteherviselést erősítő gazdasági megoldásokat. A másik szerény növekedés mellett – jobban apellálva a társadalmi tűrőképességre és szolidaritásra – dolgozná ki az elkövetkező három év döntéssorozatát. Sajnos a kormányprogram, miközben a „múlt rendszer öröksége” és a „kormány felelőssége és mozgástere” fejezetekben sűrűn érvel a válságból adódó determinációkkal, nem igazán foglal magában valóságos válságkezelő technikákat. Bár optimizmusukat támasztaná alá a közeljövő! Ám már most sem ártana tudni: ha a helyzet romlik – s a napi tények ezt mutatják, akkor a Nemzeti megújhodás programja hogyan, milyen irányba és kiknek a kárára módosul?

Az önámítás könnyen hozhatja olyan helyzetbe a kormányt, hogy képtelen lesz megmondani a társadalomnak: mi is vár rá? Ki és hogyan fizeti meg a válság, majd a „piacosodás” társadalmi költségeit? Enélkül pedig a három év múlva beígért „szebb jövő” nem más, mint illúzió. Holott a három év – nemzetközi és honi példákkal is bizonyíthatóan – az az időtáv, ami még viszonylagos pontossággal megbecsülhető, s ahol a folyamatok nemcsak átláthatóak, hanem – ha van a gazdaságpolitikának gerince – korrigálhatók is.

Csúsztatott 100 nap

Ezért is lenne fontos, hogy a kormány a jelenleginél pontosabban mondja meg: hogyan is akar elindulni? A hároméves programról című fejezete azonban megmarad az általánosságoknál, miközben – a legtapintatosabb fogalmazásban is – manipulál a tényekkel az elmúlt 100 nap értékelésekor. Ehhez néhány adalék. A program értékelésével ellentétesen az idei „pénzügyi egyensúly” finanszírozási hátterét még a Németh-kormány teremtette meg – lásd EGK- és IMF-megállapodások –, a májusi 800 millió dolláros gyors tőkekivonás viszont az Antall-kormány első intézkedéseinek hatására következett be. Hasonlóan nem igaz, hogy a mostani kurzus miatt tódul ide a nagytőke – a kevés számú mamuttal ugyancsak az előző kabinet állapodott meg –, a kis- és középtőke viszont az eddigi privatizációs bizonytalankodás következtében várakozó álláspontra helyezkedett. Sokakkal ellentétben nem azt rovom fel 100 nap múltán a kormánynak, hogy nem javított a gazdasági helyzeten – csodákra elvégre senki sem képes –, hanem, hogy rontott rajta. S ez éppen hezitáló magatartásából adódik, ezért növekedtek a sorban állások, esett vissza a termelés, s bizonytalanodtak el a vállalkozók.

Mindez persze a gazdaságpolitikai koncepció egészének hiányosságaira vezethető vissza. A program fő gyengesége, hogy nem tisztázza a kiáltó ellentmondást a kínálati piac megteremtésének és a fizetési mérleg javításának törekvése között. A „szociális védőháló” állítólag békét teremt köztük – csak épp a fedezet hiányzik hozzá. A gazdasági törekvések eme három blokkja között szakadéknyi a távolság – ahogy ezt már a májusi irányelvek parlamenti vitája is egyértelműen mutatta.

Mi változott?

Sorra véve a program alfejezeteit, önként adódik az összehasonlítás: mi az, amit elődjüktől vettek kölcsön, s mi az, ahol radikális a váltás? Átvették a Németh-kormány hároméves stabilizációs programjából a liberalizálást, a tőkepiac kiépítésének módszereit – voltaképpen egy az egyben. Nagyobb a váltás a privatizációs és a vállalkozásélénkítési programcsomagokban. Mindkettő az elődök terveiben is szerepelt, ám másfajta ütemezéssel és technikákkal. A Nemzeti megújhodás programja a privatizáció terén egy gyönyörű virágcsokrot nyújt át a leendő befektetőknek: válogassanak tetszésük szerint a világ összes létező privatizációs technikái között. A befektető – légyen külföldi vagy hazai – azonban nem kábul el ettől az illatfelhőtől, mert a szép csomagolás mögött felfedezi a kaktuszt is a határtalan jogkörű, új tervhivatali funkciókat betöltő vagyonügynökség személyében. A magyar privatizációs megoldások kétarcúsága pontosan mutatja: az Antall-kormány még nem tisztázta önmagával sem, hogy miként képzeli el az állam (ami értelmezésük szerint azonos a kormánnyal) szerepvállalását a piac formálásában, terjeszkedésében. Csapda is van a privatizációs ajánlásban, hiszen a földtörvényről már mint létezőről beszélnek, holott elfogadása – s még nem is tudjuk, hogy melyik változaté – hátravan.

Hasonló eltérést mutat az elődök hároméves koncepciójához képest a vállalkozásélénkítés csomagja. Pontosabban: csomagocskái és egymást ütő intézkedései. Leginkább az kifogásolható, hogy az erre a célra fordítható jelentékeny külföldi és hazai többletforrás – nap mint nap tapasztalhatóan – elfolyik a gazdaságban. Méltó példája ennek az Egzisztenciaalap, amit nagy késéssel és eltorzítva hirdettek meg, s melynek felhasználása ellenőrizetlen. Ez persze nem gazdasági szabadság, hanem anarchia! Szorosan a privatizáció és a vállalkozásélénkítés kérdésköréhez kapcsolódik a kormányprogram inflációkezelő passzusa. Önmagában az, hogy a harmadik évtől már az infláció csökkentését ígérik, ellentmond a monetáris szférában alkalmazott módszereiknek. Arra meg sem kísérelnek választ adni, hogy az egyébként célszerű támogatásleépítés (tej, a háztartási energia, a víz-csatorna díjak, lakásköltségek) mennyivel „dobja meg” a jövő évi inflációt.

Maradva az inflációnál, illetve a pénzpolitikánál, a program a deficit kordában tartása érdekében „súlyos döntésekről” beszél. Csak azt nem mondja, hogy hol: a kiadási vagy a bevételi oldalon? Ha pedig az adókat növelik, mi lesz a privatizációs és vállalkozásélénkítési programmal? Érdekes társasjáték fedezhető fel a tervezett árfolyam-politikában is. A kormányprogram ösztönözni akarja az exportot, ami a forint leértékelését jelenti. Viszont bővíteni is kívánja a belföldi vásárlóerőt, ez pedig a forint felértékelését indokolná. Fél-, majd egész konvertibilitást akar, ami megint csak leértékeléssel jár együtt. Másfelől a lakosság forintja három év múlva sem lesz konvertibilis, kérdéses tehát, mit fog csinálni – felemás helyzetében – a magánvállalkozó? Netán a kettős és hármas árfolyamok fogják erősíteni a nemzeti valutát?

Mi lesz az adósságmenedzseléssel, a program nagyon puhán kezeli ezt a kérdést, holott mindenki azt lesi: lesz adósságeladás vagy nem? E tekintetben a kormány kétségtelenül ügyes fogása, hogy összekapcsolja az adósságtörlesztést a privatizációs befektetéssel. Ez felgyorsíthatja az állami szektor lebontását. De nem mondják ki: az adósságtörlesztés a befektetők megtakarításaiból történik. Azaz: a magántőke bevonása egyben a nemzeti jövedelem átcsoportosítását és kivonását is jelenti.

A legkidolgozottabbnak az adórendszerről szóló passzusok és az iparpolitikai irányelvek tűnnek. Ez utóbbiban korrekt megoldást ajánl a kormányzat a bányászat, a vaskohászat, a mezőgazdaságigép-gyártás és a személygépkocsi-ipar jövőjére nézve. Nincs viszont válaszunk a hadiiparra, az elektronikára és a technológiatranszfer összetett kérdéseire. Iparpolitikai elképzeléseik ugyancsak magukon viselik a program Janus-arcát: legyen piac, de legyen állami beavatkozás is. Ráadásul a „központi kéz” – a kormány eddigi gyakorlata szerint – csupán beavatkozni akar, orientálni nem. Nem látszik, hogy az a tetemes mennyiségű pénz, ami a nagyvállalatok lebontásával és a kis- és középvállalkozások körének bővítésével beáramlik az iparba, milyen hosszú távú makrostrukturális változásokat idézhet elő. Persze nem a hajdani lobbyk világát sírom vissza – helyüket mára úgyis újak töltik be –, hanem annak a törekvésnek az érvényesítését, miszerint a magyar ipar adottságai révén leginkább a bedolgozó-kooperáló szatellitszerepre lenne alkalmas. Ehhez viszont mind a vegyesvállalat-alapításoknál, mind a hazai tőkemozgásban külön ösztönzés kellene.

Nemzeti takarékoskodás

S ez vezet át a külgazdasági orientáció és az energiakoncepció kormányzati elképzeléseihez. Mindkettőre az a jellemző: nem veszik észre, hogy nem ők határozzák meg a világgazdasági folyamatokat, hanem fordítva. Energetikánk „nagykorúsítása” persze szorosan kapcsolódik a szovjet kapcsolatokhoz. Éppen ezért itt is hosszabb távon kellene gondolkodni, s nem „nemzeti takarékoskodásra” biztatni a lakosságot. Vétkes tévedésnek tetszik a kormányprogram „laza” megközelítése a szovjet–magyar gazdasági kapcsolatok értékelésében. Ha valahol, hát itt biztos, hogy kellene egy válságterv, s nem a rubelről dollárra való átállás okán. Ezt némi ráfizetéssel még megúszhatjuk. De mit tesz majd a kormány, ha – amint ezt sejteni lehet – összeomlik az ottani gazdasági rendszer? Fel kellene készülni erre az eshetőségre is. S a kérdő mondatok még sorolhatók.

Így például: hogy képzelnek el hároméves kormányprogramot jövő évi költségvetés nélkül? Hogy van merszük úgy tőkét ki- és becsalogatni, hogy közben az IMF-fel – és a háttér pénzügyi körökkel –még egyáltalán nem tisztázták a további finanszírozás feltételeit, nem is beszélve ennek hátrányos gazdálkodási, életszínvonalbeli következményeiről. S nem utolsósorban: csupán 3-5 év alatt kívánják megvalósítani az államháztartási reformot – amely az egész program legködösebb pontja –, ám közben mindenféle fél- és háromnegyed reformokat ígérnek az oktatásban, az egészségügyben, a szociális szférában. (Ezek önálló alrendszerek, s ha önmagukban működőképesek lennének is, a háttér gazdasági alapok, valamint az állam–helyi közösség szereposztásának tisztázása nélkül csak elsorvadni tudnak.) Az egész kormányprogram legfarizeusabb lépése pedig az a hanyag elegancia, ahogy a közigazgatást és az önkormányzati rendszert szó szerint elintézik: rájuk testálva a lakáskérdést, megengedve nekik a helyi adókat, miközben a szükséges gazdasági törvények hiányában rövid pórázon tartják a helyhatóságokat a mindenköri költségvetéstől.

A Nemzeti megújhodás programjának van két függeléke is. A második – az adatok – az elrettentést szolgálják: előre nem mutatnak, csak vissza, ám következtetések nélkül nemigen hasznosíthatók. Figyelemre méltó viszont az első függelék, amely a kabinet „gyorsprogramját” mutatja be. Ez nem más, mint egy törvénytár: mi mindenről fog – e programot segítendő – az elkövetkező időkben törvényt hozni a parlament. A felelős magyar kormány felelősségmegosztást vár a T. Háztól, ám a törvényhozás nem pótolja az érdemi gazdasági, kormányzati lépéseket.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon