Skip to main content

Elsőfilmesek éve

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
1976 filmjei

Az 1976-ban bemutatott magyar filmekZongora a levegőben (Bacsó Péter)

Kísértet Lublón
(Bán Róbert)

Amerikai anzix
(Bódy Gábor)

Egyszerű történet (dokumentumfilm)
(Elek Judit)

Az ötödik pecsét

(Fábri Zoltán)

Ballagó idő
(Fejér Tamás)

A járvány
(Gábor Pál)

Hugó, a víziló
(Gémes György–Bill Feigenbaum)

Vörös rekviem

(Grunwalsky Ferenc)

Ha megjön József
(Kézdi-Kovács Zsolt)

Labirintus
(Kovács András)

A


A cím kicsit félrevezető, pedig igaz. Ha a kronológia korlátait áttörve egy jól kiválasztott másfél éves időszakot metszünk ki a hetvenes évek közepéről, akkor ebben a mintában egyértelműen kimutathatjuk az elsőfilmesek dominanciáját. Az 1975 nyara és 1976 vége között bemutatott magyar filmek alkotói között ugyanis kilenc debütáns volt: Bódy Gábor, Csányi Miklós, Dárday István, Grunwalsky Ferenc, Kabay Barna, Lányi András, Lugossy László, Szomjas György és Zsombolyai János. Nem akármilyen névsor. A korábbi vagy későbbi korszakokkal összehasonlítva ez akkor is kiugróan magas szám, ha egyértelmű, hogy a bemutatók időpontja alapján kiválasztott másfél év csak esetleges mintát jelent. Tévedés lenne azonban 1976-ot pusztán a nagyjátékfilmes premierek alapján valamiféle fordulat vagy generációváltás évének elkönyvelni a magyar filmben. Ha beszélhetünk is generációváltásról, az áttételesebben zajlott, semhogy az elsőfilmesek listájához kapcsolhatnánk. Hiszen a fent említett kilenc alkotó sem egy, hanem legalább két generációhoz tartozott. A megelőző évtizedben végzett főiskolások közül jó néhányan hosszú várakozás után jutottak el az első játékfilmig, ezért ekkorra már több nemzedék torlódott egymásra. (És ez a helyzet azóta csak még tovább romlott. Napjainkban már esély sincs arra, hogy egységes generációk tűnjenek fel. Szinte teljes főiskolás osztályok hullanak ki a szakmából, mert gyakran még a diplomamunkájukat sem tudják elkészíteni, nemhogy az első játékfilmjüket.) Az elsőfilmes címkében is tetten érhető a magyar filmszakma és -kritika régi és súlyos szemléleti fogyatékossága, a nagyjátékfilm-központúság. Nálunk szinte csak az számít rendezőnek, aki már egy „egész estés” játékfilmet letett az asztalra. Pedig a hetvenes évek közepén debütált rendezők többsége mögött már komoly szakmai múlt, dokumentum- és rövidjátékfilmek egész sora állt.

Bódy már évek óta a magyar kísérleti film iskolateremtő személyiségének számított, mire első játékfilmjét megrendezhette. (Ő volt az első, aki a hatvanas évek végén főiskolai diploma nélkül filmet készíthetett a Balázs Béla Stúdióban.) Grunwalsky hosszú évekig Jancsó munkatársa, a BBS vezetőségének tagja volt, experimentális dokumentumfilmje, az Anyaság az évtized első felének egyik kiemelkedő alkotása. Csányi Miklós (Boldogság), Dárday István (Miheztartás végett, Fogadalomtétel) és Szomjas György (Nászutak, A füredi Anna-bál) szintén dokumentumfilmekkel tűntek fel. Lugossy István még a hatvanas évek elején végzett operatőrként, majd Moszkvában tanult és Csuhraj, illetve Romm asszisztenseként dolgozott. Zsombolyai János a legtöbbet foglalkoztatott operatőrök közé tartozott, többek között Bacsó és Herskó filmjeinek fényképezésével szerzett nevet. Rendezői debütálása előtt operatőrként több mint két tucat játékfilmet jegyzett (Bohóc a falon, N. N. a halál angyala, Fejlövés, Makra).

A hatvanas években pályára lépett nemzedékkel (például Szabó vagy Gaál Istvánnal) szemben ez a nemzedék nem személyes életanyagból dolgozott, nem alanyi, generációs én-filmekkel jelentkezett.

Bódy Amerikai anzixa különös utat járt be. Diplomafilmnek készült a Balázs Béla Stúdió segítségével, csakhogy a főiskola vezetősége nem fogadta el. A tanári kar véleménye csak akkor változott meg, amikor a film a mannheimi fesztiválon nagydíjat kapott. (Mannheimben ekkoriban arattak a magyarok. Nagydíjat kapott az előző két évben a Végül, a Jutalmazás. 1975-ben Elek Judit dokumentumfilmje, az Egyszerű történet, 1976-ban pedig az Anzixon kívül Vészi János Fuks-adaptációja, a Mundstock úr is a díjazottak között szerepelt.) Az Anzix a formanyelvi kísérletek szerves folytatása. Bódy már Thomas Mann-adaptációjában (Hogyan verekedett meg Jappe és Don Escobar halála után a világ) is arra törekedett, hogy egy történet elmeséléséhez (archív felvételek és fikciós jelenetek párosításával) minél érzékletesebben idézze fel az adott történelmi korszakot. Az Amerikai anzix – ez volt minden kritika első mondata – olyan, mintha talált XIX. századi film lenne. A kritikusok a film sokrétűségét, egészen sajátos képi világát és atmoszféráját igyekeztek leírni ezzel a paradoxonnal: egyszerre talált film, erős dokumentumjelleggel; roncsolt, hibás, kifehéredő felvételek sora; történelmi fikció és experimentális munka. Az Anzix különleges hatásai javarészt annak köszönhetők, hogy a kész, leforgatott filmet trükkasztalon lényegében újra felvették. (Az akkoriban trükkoperatőrként dolgozó Tímár Péter volt Bódy segítőtársa ebben a munkában.) Az általuk fényvágásnak nevezett technikával, optikai trükkökkel radikálisan belenyúltak a film egyes jeleneteinek fényviszonyaiba. Az elsötétülés mint szegmentáló elem helyett a kifehéredés, kivilágosodás, a kép szakadozása tagolja a filmet. A hang néha az érthetetlenségig torz, a kísérőzene nem tartozik a cselekményvilágba, olyan, mintha némafilmet kísérne. A beállításokban, képekben sajátos koordinátákat teremtő szálkereszt (a filmképet metsző vízszintes és függőleges csík) és az egyes tárgyakat, részleteket kiemelő maszkolás már a korábbi munkákban is szerepelt, ám most először használta Bódy egy hagyományos játékfilm történetének, látványvilágának újszerű tagolására. Bódy már ekkor a válságba került fikció új formáinak megteremtésével kísérletezett (ennek lesz monumentális betetőzése a „szuperfikciós” Psyché). Az Anzix történelmi drámába oltott experimenta-lizmusa és analitikus jellege nem választható el egymástól: a film sztoriját és formai megoldásait (néha ugyan önismétlőnek ható manipulált kompozícióit) a koordinátakeresés, a kívül/belül motívuma köti össze.

Grunwalsky Ferenc Vörös rekviemje pattanásig feszült, szaggatott lélektani dráma. A film Sallai Imre története az ítélethirdetéstől a halálos ítélet végrehajtásáig. A siralomházban várakozó Sallai előtt végigpereg néhány emlék: gyerekkora, valamint 1919 tavasza, amikor a kommunisták megkegyelmeztek a kivégzésükre várakozó fehér tiszteknek. A Vörös rekviem a politikus, sőt munkásmozgalmi téma ellenére sem sorolható a felejthető munkásmozgalmi filmek közé. Mindkét film konok és puritán sorstörténet, ahol a rendezőt főhősének szuverén és személyes drámája érdekli, nem a politikai vagy ideológiai környezetrajz. A Vörös rekviemben összefogott történet helyett csak epizódok vannak, sorsdöntő időpillanatok, amelyek feltárják a siralomházban zajló dráma előtörténetét, árnyalják és felvázolják a főszereplő jellemét, motivációit.

Egy kommunista politikus méltóságáról, szuverenitásáról filmet csinálni – végtelenül anakronisztikusnak tűnhetett 1976-ban. Grunwalsky filmje kilógott a korból. Rényi Péter (aki gondterhelt, harcosan merengő tanulmányban értékelte az évtized közepének magyar filmjeit) súlyos hiányérzetét fogalmazta meg a Vörös rekviemmel kapcsolatban: „És mégis marad a nézőben egy benyomás, hogy valahogy önmagáért való az egész, valamiféle etűd, olyan művészi gyakorlat, amelynek virtuozitása elkápráztat, de nem mozgatja meg, nem foglalkoztatja az embert igazán. A történelem, a legkonkrétabb ábrázolási formában is elsősorban attól érdekes, hogy valamit üzen a jelennek, ha mégoly sok áttétellel is.” Számára tehát túl kevés volt a filmben az üzenet. A másik oldal, a rendszerrel szemben kritikus nézők azonban ezt a keveset is sokallhatták; számukra épp az lehetett a zavaró és gyanús, hogy a film a kommunista mozgalom halottaival foglalkozik. A mából nézve a téma politikai és 1976-os helyi értéke nehezen rekonstruálható. Egy biztos: a kompozíciók klasszicizáló, fegyelmezett rendje, a fiatal Andorai Péter kiemelkedő alakítása, a kontúros, szikár és hallgatag dráma ma is hat.

A herkulesfürdői emlék szintén 1919-hez kapcsolódik. Hiába megfelelő politikailag a téma (körözött kommunisták próbálnak külföldre menekülni a csendőrök elől), Rényi Péter ezt a filmet sem fogadhatta kitörő lelkesedéssel. Sándor Pál sem politizált, hanem történetet mesélt, atmoszférát és karaktereket teremtett. Színeket, kavargást, érzelmeket és feszültséget. Lányos arcú, női ruhába öltöztetett ifjú kommunistáját a szerelem utáni pátosz hajtja, nem az ideológiák ködfellege. Igaz, a film végén ő is küldetésének áldozata lesz.

Az Azonosítás, Lugossy László filmje valamikor 1947/48-ban játszódik. A szovjet fogságból visszatért egykori lelencgyereket összekeverték valakivel, és ő a mánia határán járja végig az azonosítás stációit, mert nem akarja más nevét viselni. A film végén egy a sorból szintén kilógó komisszár igazolja. Az Azonosítás drámájára is érvényes, hogy nem az adott történelmi helyzet körképe, hanem egy különleges emberi szituáció leírása.

A külső (történelmi, politikai, gazdasági) motivációjú történetek és konfliktusok helyett a privát szféra, a magánélet zaklatott viszonyai iránti érdeklődés jellemző a korszakra.
A Kilenc hónap (Mészáros Márta), a Ha megjön József (Kézdi-Kovács Zsolt) és a Tükörképek (Szörény Rezső) is ezt példázza.

A mérnöki tanulmányok mellett téglagyárban dolgozó és egyedül nevelt gyereke mellé egy félresikerült kapcsolat után a másodikat is vállaló nő (Kilenc hónap); a tengerész férjet hazaváró, panelmagányba összezárt konok és kemény anyós küzdelme majd megbékélése a zilált, alkalmi kapcsolatokba bonyolódó feleséggel (Ha megjön József); a magánéleti és munkahelyi konfliktusai után a depresszió mélypontjáig és az öngyilkossági kísérletig eljutó óvónő története (Tükörképek) egyaránt a komor, vigasztalan és örömtelen, kongó hétköznapok krónikája.

Szász Péter moralizálásba fulladó filmje szintén az „unalmas, szürke hetvenes évek” hű tükre. A Szépek és bolondok különös hangulatú, visszafogott eleganciával fényképezett film, melodráma és groteszk határán billegő történet az örök kisemberről és az ő vágyairól, hétköznapi kalandokról, tisztességről és tisztességtelenségről, eseménytelen kisvárosi ebédekről és félénkségből el nem fogadott érzelmekről.

Nem éppen közönségcsalogató történetek ezek. A csökkenő látogatottság, a foghíjas nézőterek ítélete hétről hétre a kritikák és a szaklapok vitáinak vezető témái. (Két jellemző cím: Az elkötelezett nevetés, Az elveszett vígjáték.) A közönség visszahódításának stratégiai és taktikai feladatai olyannyira fontosnak tűntek, hogy a tomboló nyár kellős közepén, augusztusban a Balaton-parton külön konferenciát is szerveztek a magyar szórakoztató filmről. Felelősségteljes nyilatkozatok és tanulmányok sorában virágzott a válságbeszéd. Jellemző, hogy az egy év kihagyás után újra megrendezett Játékfilmszemlén díjakat sem osztottak, mégpedig azért, hogy a felhajtás elkerülésével az (önagyon)ünneplés helyett a fontos kérdésekre lehessen koncentrálni. Úgymond „munkaszemle” volt az 1976-os, ahol a gondok megvitatása és tisztázása került az előtérbe.

Bacsó Péter aktuális szatírája (Zongora a levegőben) is egyfajta hozzászólás a művész és közönség viszonyának problémájához: a lakótelepre költöző ifjú zongoristát a ház lakói (de főképp az értelmiségi és vezető beosztású lakótársak) fáradságos munkával igyekeznek kiutálni, mert a folyamatos próba, az elviselhetetlen modern zene, az órákon át ismételt taktusok nem hagyják nyugodni a vékonyka falak fedezékébe húzódó közösséget.

A fiatalabb rendezők azonban más úton igyekeztek visszahódítani a közönséget. Szomjas György easternje, a Talpuk alatt fütyül a szél a kalandos, de egyáltalán nem romantikus, pátoszmentes pusztai történetet ironikus hangvételével billentette ki a western műfaj sablonjaiból. (Ki látott már olyan naturalista westernt, amelyben egy ló a kép kellős közepén végezte el a dolgát?) Zsombolyai János filmje, A kenguru sajátos magyar road-movie egy fiatal teherautósofőr, kőbányai munkásfiatal hétköznapi kalandjairól, konfliktusairól. Főszerepben Gállfi László, aki hosszú hajjal, vékonyka bajusszal és a nélkülözhetetlen farmerdzsekiben koptatta Zil típusú teherautóján a szocialista aszfaltot. A kenguru elsősorban átütő betétdalaival hívta fel magára az Ifjúsági Magazin törzsolvasóinak figyelmét. Akár egy komplett slágerlista: a Bergendy, a Gemini, a Fonográf, az LGT, az Omega és a Skorpió zenélte végig a meglehetősen unalmas másfél órát.

Két erős, a hatvanas évek magyar filmjének hagyományába illeszkedő klasszikus dráma, két tiszta és pontos adaptáció fémjelzi még az 1976-os évet. Ranódy László az Árvácskát vitte filmre, zseniális érzékkel kiválasztva Czinkóczi Zsuzsát a főszerepre. Fábri Zoltán pedig Az ötödik pecsét filmváltozatával jelentkezett. Ökonomikus képekben, megrázó színészi alakítások sorában kel életre a történet. A film emlékezetes csúcspontja Latinovits monológja, amelyben nyilas ideológusként civilben, fekete szemüvegben, higgadt és logikus szentenciákban adja elő, hogyan kell morálisan megtörni a kisembereket. Ez a két-három hátborzongató perc a magyar filmtörténet nagy pillanatai közé tartozik. Ez volt Latinovits utolsó filmszerepe.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon