Skip to main content

FÁK: Az ék és a kalapács

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Muzulmánia – előttünk a halál


Az iszlám itt nem csupán valamiféle geostratégiai vákuumot szükségszerűen kitöltő, ám meglehetősen körvonalazatlan politikai tényezőként jelenik meg, hanem a muzulmán expanzió részletes forgatókönyveként – legalábbis a birodalom szétesését fájlalók körében. E felfogás szerint Oroszország – miután kiszorult Közép-Európából, jelentősen szűkültek a Balti- és a Fekete-tengerre való kijutásának feltételei, és általában is radikálisan romlottak az Európával való kontinentális érintkezés lehetőségei – nem becsülheti le a délről jövő fenyegetés jelentőségét. Az Oroszországot látszólag közvetlenül nem fenyegető tádzsikisztáni események ugyanis könnyen vehetnek olyan fordulatot, hogy az agresszív fundamentalizmus expanzióját már nem lesz mód a közép-ázsiai régióban lokalizálni. Tádzsikisztán elestét Üzbegisztán követi, hogy aztán Kazahsztán déli, muzulmán sávja kerüljön az intranzigens iszlám felügyelete alá. A képzelőerőben gazdag víziónak itt még nincs vége, merthogy e forgatókönyvben a délkeletről jövő fundamentalista ék összekapcsolódik az Észak-Kaukázus felőli fenyegetéssel. Az egyesült iszlám ék a Volga déli medencéje felé tart, hogy ott az őshonos muzulmán népekkel – tatárokkal, baskírokkal, kalmükökkel – szövetségre lépve kettéhasítsa Oroszországot egy nyugati és keleti részre.

Van-e alapja e politikai látomásnak? Röviden: nem sok. Oroszország déli fenyegetettségének koncepciója ugyanis számos más körülmény mellett figyelmen kívül hagyja azt a rendkívül fontos tényt, hogy mind Közép-Ázsia, mind az Észak-Kaukázus muzulmánjai körében nem csupán iszlám identitás létezik. Sőt meglehet, hogy az identitások hierarchiájában nemcsak a családi és tájegységi – szubnacionális – kötődéseket illeti előkelőbb hely, de még a viszonylag új keletű nemzeti öntudat is erősebb a konfesszionális köteléknél. Ráadásul a régi-új establishment nem érdekelt abban, hogy az iszlám a régióban valamiféle szupranacionális kohézióként működjék, vagy legalábbis nem érdekelt abban, hogy ez az összetartó erő politikai ambíciókkal is telítődjék. A szovjet korszakból visszamaradt közép-ázsiai uralkodó elit a hatalomgyakorlás autoriter formáját az iszlám mindennapi életet reguláló erkölcsi és kulturális erejével próbálja aládúcolni. Eközben azonban szigorúan ügyel arra, hogy a régió reiszlámosodása politikai ellenőrzése alatt maradjon: nem szeretné, ha a szovjet periódusban a hétköznapi élet nyilvános világából kitaszított, ám a magánszférát ténylegesen szabályozó iszlám normák és minták ismételten nyilvánossá válnának, s megszűnne a korábbi korszak erkölcsi „kettős könyvelése”.

Túl mindezeken a térség államainak mozgásterét erősen beszűkíti gazdasági és szociális alulteljesítésük is, ütőképes hadsereg nélkül pedig végképp nehéz lenne bármiféle expanziót is elképzelni. Ezek a fiatal muzulmán államok nemcsak valamelyest is számottevő haderővel nem rendelkeznek, de komoly hadiipari háttérrel sem. Fegyver- és hadianyag-utánpótlásuk teljes egészében Moszkvától függ, s belátható ideig nem is kerülnek olyan helyzetbe, hogy esetleges fölfegyverkezésüket finanszírozni tudják. De ami ennél is fontosabb: ma még az erre utaló politikai szándék is hiányzik.

Ha Moszkva iszlám fenyegetettsége ily nyilvánvalóan minden alapot nélkülöz, akkor mi a funkciója e vízió vissza-visszatérő ismételgetésének? Kétségtelen, hogy Oroszország, számára az „iszlám faktor” most számos körülmény folytán összetettebb kihívást jelent, mint a Szovjetunió létezése idején. Ennek az a tény sem mond ellent, hogy Moszkva közvetlen felügyelete alatt ma arányaiban is kevesebb muzulmán él, mint a birodalom felbomlása előtt. Az egykori Szovjetunió közel 300 milliós lakosságának közel egyötöde volt muzulmán. Ma az Oroszországon belüli arányok ennek kevesebb, mint felére zsugorodtak, azaz a népesség legfeljebb egytizedét teszik ki muzulmánok. Ugyanakkor az oroszországi iszlám régiók gazdasági súlya arányaiban nagyobb, mint amit a muzulmán térségek képviseltek a Szovjetunión belül.

Mégsem ez a körülmény bonyolítja Moszkva iszlámpolitikáját, hanem egyebek közt az alábbiak. Oroszország körül a muzulmán világ három, joghelyzetében jól elkülöníthető sávja jött létre, pontosabban egy korábban többé-kevésbé egységesnek tekintett övezet államjogilag két részre bomlott, létrehozva ezzel az orosz felügyelet alatt maradt szibériai, Volga menti, dél-uráli és észak-kaukázusi különböző szintű „iszlám” autonómiákat, valamint a volt szovjet belső periférián képződött Kaukázuson túli és közép-ázsiai új független „muzulmán” államokat. Ezekhez csatlakozik az a korábban is létezett harmadik sáv – Törökország, Irán, Pakisztán és Afganisztán –, amelynek tagjai a szovjet korszakban nem tapasztalt érdeklődést mutatnak mindenekelőtt a Moszkva felügyelete alól kilépett köztársaságok iránt. Oroszországnak tehát iszlámpolitikája alakításakor, vonatkozzék az konkrétan bármely muzulmán régióra, tekintettel kell lennie mindhárom sáv várható politikai magatartására, miközben mind a Kaukázuson túli, mind a közép-ázsiai térségben korábban ismeretlen rivalizálás mellett kell hogy megőrizze befolyását.

És itt jutunk el a „déli fenyegetés” valóságos funkciójához. Ez a „fenyegetés” ugyanis nem másra kell, mint a Kaukázussal és Közép-Ázsiával kapcsolatos orosz ambíciók igazolására: még akár a „preventív fellépés” megokolására is. E két térség államainak erősödő függetlensége nyilvánvalóan gyengíti Moszkva világpolitikai súlyát és státusát. Ha e folyamat tartós marad, Oroszországot közvetlen hátrányok is érik: fontos nyersanyagforrások és tranzitutak feletti kontroll lehetőségétől esik el.

Moszkva azonban láthatóan mind a mai napig nem tudott megküzdeni egy dilemmával: miként lehet a régióbeli stratégiai jelenlétet és felügyeletet összeegyeztetni a volt szovjet belső periféria déli sávját gazdasági nehezékként értékelő álláspontjával? Amíg ebben a kérdésben nem dönt, kiszámíthatatlan marad iszlámpolitikája.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon