Skip to main content

Fejcsere

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Görögország


A görög belpolitikát már több évtizede három élő kövülete határozza meg: a 87 éves Konsztantinosz Karamanlisz, aki 1935 óta képviselő, többszörös miniszterelnök, jelenleg köztársasági elnök; a 76 éves Konsztantinosz Micotakisz, aki 1946-ban lett képviselő, majd miniszterelnök, most pedig utódja, Papandreu „közbenjárására” a vádlottak padjára került; végül Andreasz Papandreu, aki egyébként közülük a legfiatalabb, pedig már ő is 75 éves, a nyolcvanas években már nyolc évig volt kormányfő, s most megint miniszterelnök. Sőt az sem kizárt, hogy miként Karamanlisz, pályáját köztársasági elnökként fejezi be…

Hosszú menetelés

A jövőre esedékes elnökválasztás Görögországban az elmúlt fél év legtöbbet tárgyalt belpolitikai témája volt. Az alkotmány értelmében a választási procedúrának legkésőbb – a ma már nem újraválasztható Konsztantinosz Karamanlisz mandátumának lejárta előtt egy hónappal – 1995. április 5-ig meg kell kezdődnie. A köztársasági elnököt nyílt szavazással a parlament választja: ha a 2/3-os szavazattöbbség – azaz 200 képviselő támogató szavazata – nincs meg, akkor a szavazást öt napon belül meg kell ismételni. Újabb kudarc esetén azonban, további öt nap múltán, már 180 szavazat is elegendő a jelölt megválasztásához. Ha a szükséges többség még ekkor sincs meg, akkor feloszlatják a parlamentet, s a választóknak harminc napon belül urnák elé kell járulniuk, s az eljárás ott folytatódik, ahol az előző parlament abbahagyta. Ha továbbra is sikertelenül, akkor az ötnapos menetrend állandó betartásával, először egyszerű, majd relatív többség is elegendő a köztársasági elnök megválasztásához. Nem valószínű, hogy az ügy idáig húzódna, az azonban igen, hogy a procedúra nagy részét nem tudják „megspórolni”.

Erre utal a tavaly októberben megválasztott parlament összetétele is (emlékeztetőül: Paszok – 170 mandátum, Új Demokrácia – 110, Politikai Tavasz 11, Kommunista Párt 9 mandátum): a Paszoknak nincs annyi képviselője (tudjuk, 180 kellene), hogy egymaga megválaszthassa saját jelöltjét, ugyanakkor a legnagyobb ellenzéki pártnak, az Új Demokráciának sincs akkora súlya (120 képviselőre lenne szüksége), hogy megvétózhassa a nem kedvére való jelölt megválasztását. Az kizárható, hogy a Paszok az Új Demokráciával megegyezésre törekedne, azaz „nagykoalíciós” jelölt állítására. Immár két évtizede mindkét nagy párt főként a másikkal való szembenállással definiálja magát. Az Új Demokrácia elnöke, Miltiadész Evert már a nyár elején bejelentette, hogy a Paszok egyetlen jelöltjét sem hajlandó támogatni, bárki légyen is az.

Nem teljesen egyértelmű azonban a két kisebb párt magatartása, bár a 11 képviselője révén a mérleg nyelvét játszó Politikai Tavasz, a jobbközép beállítottságú, nacionalista retorikájú, a macedón-kérdésben hajthatatlan kis párt vezetője végül is ugyancsak kizárta Papandreu támogatásának lehetőségét. A Paszok ennek ellenére eddig gondosan ügyelt arra, hogy jóban legyen velük, kérdés azonban az, mit tud adni esetleges támogatásukért cserébe, főként pedig: mekkora lenne a jelenlegi miniszterelnök, Andreasz Papandreu esetleges támogatásának ára.

Már amennyiben tényleg köztársasági elnök akar lenni. Sokan, sokat beszélnek erről, ő maga lebegteti a kérdést. Ha persze a miniszterelnök jelölteti magát a köztársasági elnöki posztra, ez – a jelenlegi parlamenti erőviszonyok miatt – előrehozott választásokat tenne szükségessé. Az előrehozott választás viszont a Paszok helyzetét nehezítené meg: nem tenne jót a párt tekintélyének, ha az emberek úgy éreznék, csupán azért kell elmenniük szavazni, mert a párt vezetője mindenképpen köztársasági elnök akar lenni. Másképpen tálalható a dolog akkor, ha a választásokat alkotmánymódosítás miatt kellene előrehozni, aminek célja az lenne, hogy kibővítsék a jelenleg pusztán protokolláris szerepű köztársasági elnök jogkörét. Ez ráadásul jobban megfelelne Papandreu politikai habitusának is…

Új politikai szerkezet?

Ezek után már csak az a kérdés, hogy a pártok vezérkara s egyes képviselői hogyan ítélik meg: kinek mennyire éri meg az ilyen előrehozott választás. Ennek felmérését is szolgálta az első belpolitikai erőpróbának tekintett júniusi Európa parlamenti választás.

A kép első látásra – a nagy pártok szempontjából legalábbis – rendkívül lehangoló. Másfél évtized alatt – azaz hat parlamenti választási ciklus alatt! – nem fordult elő, hogy a görög politikai élet két gigásza együttesen ne szerezte volna meg a szavazatoknak legalább 80%-át. Most alig 70%-ot értek el, s az eddig statisztaszerepre ítélt kis pártok rég nem remélt sikert könyvelhettek el. Az alig egy éve alakult Politikai Tavasz az ország harmadik legnagyobb politikai ereje lett. A kommunisták másfélszeresére növelték szavazataik arányát, a Baloldali Szövetség pedig, amelyik tavaly októberben a 3%-os küszöb miatt be sem jutott a parlamentbe, több mint duplájára.

A választások üzenete persze nem ilyen egyértelmű. Még nem lehet pontosan tudni, hogy az ezredesek 1974-es bukását követően kialakult és a hetvenes évek végétől rendkívül szilárdnak bizonyult politikai pártstruktúra alapvető átrendeződésének, avagy csak átmeneti jelenségnek vagyunk-e tanúi. Mindkettő lehetséges. A görög politikai életet három évtizede három nagy tábor uralja. Az utóbbi években azonban mindhárom táborban átrendeződés indult: a baloldalon a Szovjetunió összeomlása teremtett új helyzetet, miközben a centrista Paszok és a jobboldali Új Demokrácia politikai összetartó ereje is jelentősen csökkent. Gyengült a hatvanas évek legendája, a közös harcok emlékére alapozott „mi-tudat”, s lassan kikopnak a politikai életből az azóta színen lévő „nagy öregek” is, ami szükségképpen a politikai hagyomány kohéziós erejének gyengüléséhez vezet.

Lyukkártya-klientúra

A nagy pártok ettől persze még nem lesznek teljesen eszköztelenek: klientúrájuk hálózata az egész társadalmat átszövi. Igaz, ez a klientúra a nyári Európa parlamenti szavazáson mintha cserbenhagyta volna őket. Nem teljesen abszurd azonban az a feltételezés, hogy a kormányzati hatalom szempontjából tét nélküli választásokon a pártok egész egyszerűen hagyták klienseiket, hogy a szívükre hallgassanak. Alkalomadtán azonban az eszükre is emlékeztetni fogják őket. Márpedig érveik a társadalom minden szintjén hatni fognak, hiszen ilyenkor nemcsak az dőlhet el, ki lesz valamely állami közüzemi vállalat elnöke vagy egy állami részvénytöbbségű bank igazgatótanácsának tagja, hanem az is, hogy megkapja-e az illető a régóta remélt állást valamely állami közintézményben, vagy egy hivatalnok elkerülheti-e az ország másik végébe történő áthelyezést, melynek nem eleget tenni csak a közalkalmazotti státus feladásával lehetne. Ezt igazolja az is, hogy az igazi főpróbának tekintett őszi helyhatósági választások közeledtével a kis pártok ismét elkezdtek veszíteni befolyásukból.

A politikusok is tudják azonban, hogy a klientúraépítéssel mint eszközzel érdemes óvatosan bánni. Közgazdászok szerint az ország gazdasági nehézségeinek egyik fő oka az, hogy a pártok klienseivel feltöltött közalkalmazotti szféra rendkívül alacsony hatásfokkal működik. Az ország egyik vezető szociológiai intézetének elnöke mesélte: intézetének egyik alkalmazottja több mint két évtizede lyukkártya-lyukasztói képesítést s ezzel végleges intézeti státust szerzett. A lyukkártyával dolgozó számítógépek természetesen már két évtizede eltűntek az intézetből, a szóban forgó munkaerő azonban – szakképesítésére hivatkozva – minden más jellegű munkát elhárított. Hiába akarta az intézet új vezetője nemrég áthelyezni valamelyik minisztériumba, a háttérben meghúzódó nagy hatalmú patrónus leállította…

Az állam mint „húzóágazat”

Ez a felduzzadt apparátus okozza többek közt az óriási költségvetési hiányt, a még mindig két számjegyű inflációt, valamint az ország nemzetközi eladósodását. Nem csoda, ha a brüsszeli bizottság illetékesei időről időre rosszallásukat fejezik ki a közintézmények működését minősítve. Az ősz azonban néhány biztató hírt is hozott: a nyár elején konvertibilissé tett drachma árfolyama a spekulációs kísérletek ellenére szilárd maradt. Nemrég sikerült tető alá hozni bizonyos görögországi nagyberuházások Európa közösségi finanszírozásáról szóló egyezményt is: 1999-ig 16 milliárd ECU érkezik az országba, jórészt infrastrukturális beruházások – utak, hidak, metró, szennyvíztisztító telepek stb. – építésének támogatására. Ezek az óriási befektetések tényleg maguk után húzhatják a gazdaság egészét, s ráadásul már a jövő század infrastrukturális alapjait teremtik meg. De legalább ennyire fontos, hogy ez a hatalmas összeg (az EK feltételeivel összhangban) a görög állam csatornáin keresztül, annak ellenőrzésével jut majd el a megbízásokat elnyert vállalkozókhoz. Ez a folyamat magát az államot is megerősíti legnagyobb munkaadói szerepkörében, amire ugyancsak volt már példa a közelmúlt történetében.

A II. világháború után a Marshall-segély keretében az államon keresztül juttatott pénzek egy új, a világháború alatt az élelmiszerek feketepiacán meggazdagodott polgárság megerősödéséhez vezettek, mely réteg az 1946–49 közti polgárháborúban a kommunisták felett győzelmet arató jobboldali állam legdinamikusabb támaszának bizonyult. Mindez akkor jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a jobboldal több mint egy évtizedre monopolizálhatta a kormányzati hatalmat. Feltételezni lehet, hogy az a politikai erő, mely most a EK-forrásokat kezeli, szintén hosszú időre berendezkedhet a hatalomban: a tavaly októberi parlamenti választások igazi tétje épp ez volt.

Az állam és az üzleti szféra ily mértékű összefonódása a korrupció állandó lehetőségét teremti meg. Micotakisz ex-miniszterelnököt éppen most készülnek bíróság elé állítani: vádlói szerint egy nagyszabású privatizációs ügyletben vesztegetési pénzeket fogadott el. Az érintett természetesen tagad. Szerinte egész egyszerűen Papandreu miniszterelnök bosszújáról van szó, amiért 1990-ben fordított szereposztásban – az akkori miniszterelnök, Micotakisz jóvoltából – neki kellett a bíróság előtt a megvesztegetés vádjával szembesülnie.

Akár igazak a vádak, akár nem, az ország politikai élete bizonyosan megsínyli, hogy az éppen hatalmon lévő politikai tábor rendre csak a másik fél visszaéléseire derít fényt, míg a saját háza táján mindent rendben talál. A politikai elemzők az Európa parlamenti választások kapcsán teljes joggal beszélhettek fokozódó s a politikai szerkezetben megalapozott értékválságról és „szavahihetőségi deficitről”. S bár az sem mindegy, ki lesz jövőre a köztársaság elnöke, az igazi kérdés az, hogy a „fejcseréket” kísérő vagdalkozás közepette sikerül-e elmozdulni erről a mélypontról.
Megjelent: Beszélő hetilap, 40. szám, Évfolyam 6, Szám 41


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon