Skip to main content

Foglalkoztatáspolitikai garanciák

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
(Megint a munkanélküliségről)


A Heti Világgazdaság munkatársai néhány megyei tanács munkaügyi osztályán érdeklődtek, hogyan alakul a lakosság foglalkoztatása. (HVG, VII. évf., 12. sz., 34–37. old.)

„Valószínűleg nagyobb mértékű lesz a nem kellő hatékonysággal foglalkoztatott dolgozók leépítése, s ezzel egyidejűleg bizonyos rétegek – például a községekben élő nők és a megyében nagy számban található csökkent munkaképességűek – elhelyezkedése megnehezül” – mondták Borsodban.

„Napról napra többen kopogtatnak a megyei munkaerő-szolgálati irodában, ahol az egyműszakos munkahelyre vágyó nőket és a »kilépett« bejegyzéssel jelentkezőket gyakorlatilag nem, az érettségizetteket, a segédmunkásokat, a cigányokat pedig csak nagyon nehezen tudják elhelyezni” – jelentik Szabolcsból.

Baranya: „Az elhelyezkedés okoz gondot a megyében a megváltozott munkaképességűeknek, a szakképzetleneknek, az egyműszakos munkahelyet igénylő nőknek, az adminisztrációs munkakört keresőknek, egyes hátrányos helyzetű csoportoknak – köztük elsősorban a cigányoknak –, a nem fizikai munkát kereső nyugdíjasoknak és a leszázalékolt bányászoknak.”

Szolnok megyében a „munkaerő-szolgálati irodákban a szakképzettség nélkül elhelyezkedni akaróknak legfeljebb annyi állást ajánlhatnak, ahányan ott munkáért megfordulnak... Nagyon nehezen kapnak állást a 14–16 év közötti fiatalok is, a csökkent munkaképességűek számára pedig szinte képtelenség munkát találni.”

Még Budapest, a munkapiaci paradicsom sem a korlátlan lehetőségek hazája. „A fővárosi irodákban komoly és növekvő gondot okoz a nyugdíjasok elhelyezése. Még kévébe tudnak segíteni a csökkent munkaképességűek elhelyezkedési gondjain.”
Az illetékes csúcshivatal főosztályvezetője, dr. Rózsa József azonban ismét megnyugtatja az aggodalmaskodókat. (Ötlet, 4. évf., 6. sz., 15. old.) Bizonyos nehézségeket nem tagad a főosztályvezető. „Előbb-utóbb foglalkoztatási gondokkal kell majd számolni... a csökkent munkaképességűek, a sokgyerekesek és a cigányság körében. Más és más ok miatt, de a munkáltatók egyre inkább ódzkodnak az e réteghez tartozó munkavállalóktól. Máris megjegyzem, hogy a foglalkoztatáspolitikai garanciákért felelősséget vállaló állami intézmények nem nézhetik – s nem is nézik – tétlenül az ezzel kapcsolatos gondokat. A hatékonyság- és termelékenységnövekedésnek nem lehet ára az, hogy e problematikus rétegekhez tartozó emberek esetleg tömegével kerüljenek az utcára.”

Mit tesznek a foglalkoztatáspolitikáért felelős állami intézmények a munka nélkül maradók érdekében? Rendeletet készítenek elő a testi fogyatékosokat nagy számban foglalkoztató vállalatok jelentősebb adókedvezményéről – ennyi konkrétumot mond dr. Rózsa. És mi lesz a sokgyermekesekkel, a cigányokkal? Mi lesz a falusi szakképzetlen nőkkel, a fiatalokkal, azokkal, akik egy műszakot tudnak csak vállalni stb. stb., akikről Rózsa József nem beszélt, de a HVG helyzetképében megidézett tanácsi munkaügyi tisztviselők annál többet? Erről hallgat az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal főosztályvezetője, hacsak nem nyilatkozatának alábbi passzusa vonatkozik rájuk: „Azért e sorok olvasói gondolják csak végig: kiket is érinthet esetleg a remélhetőleg szigorodó vállalati munkaerő-gazdálkodás? Nyilván a lustákat, a lógósokat, a fegyelmezetleneket, a gyenge képességűeket, illetve azokat is, akik képtelenek az elkerülhetetlen szakmaváltásra... Esetükben a munkanélküliség lehetséges – hangsúlyozom: lehetséges! – veszélye nem ártalmas. Sőt.”

E sorok olvasói több mindenfélén is gondolkodhatnak.

Elmélázhatunk például azon, hogy vajon a sokgyerekesek a lusták vagy a fegyelmezetlenek csoportjába sorolandók-e, s a cigányok – en gros[SZJ] – a gyenge képességűek közé. A lógósok közé? Vagy inkább fordítva? A cigányok lusták, s a sokgyerekesek gyenge képességűek? Hát a falusi szakképzetlen nők? Nyilván ők azok, akik képtelenek az elkerülhetetlen szakmaváltásra.

De az asszociációk pályáján (követ-, akarom mondani képviselő-választási időkben) eszünkbe juthat Kölcsey Ferenc, s ilyesféle dörgedelmekre bukkanunk: „Bizonyosan sem egy rokonnak, sem egy jó barátnak, sem egy hatalmasabbnak háznépe is megkeseríttetni nem fog. Felkerestetik a pártfogás nélkül való szegény, fel a magára haragot vont ügyefogyott, s mennie kell, mert magát megváltani nem tudja, mert kóborlónak, hazátlannak, gonosz életűnek mondatik.” (Beszéd a sorsvonás tárgyában)

Továbbá merenghetünk azon is, hogy e hitvány munkaerőt miképpen nemesíti majd meg a „lehetséges” munkanélküliség. A lusták szorgalmasokká, a gyenge képességűek tehetségesekké, a sokgyerekesek gyermektelenné, s a cigányok – derék magyarrá lesznek? És ha ezek a csodák nem állnak elő? Akkor mi lesz velük? Éhen kell halniuk?

Ha Rózsa József szavaira hagyatkozunk, azt kell higgyük, eljutottunk a társadalomban érvényesülő természetes kiválasztódás tanához: hadd hulljon a férgese!

A régi szólamokat tehát újak váltották fel. Immár nem a teljes foglalkoztatottság nyújtotta biztonság a mi nagy vívmányunk, hanem a munkaerő egészséges, szabad versenye a biztonságos munkahelyekért. Mégis tévedés lenne megfeledkezni arról, hogy a foglalkoztatáspolitikában bekövetkezett változás nem pusztán a szlogenek kicseréléséből s a munkaalkalmak zsugorodásából áll!

Az alábbi hírek már nem a Heti Világgazdaság, nem is az Ötlet, hanem a Beszélő tudósítóitól származnak.
Az ország keleti végének egyik falujában (A helységeket nem nevezzük meg, alapos okkal tartva attól, hogy kíméletlenül megtorolják azokon, akik mesélték. S alapos okkal feltételezve, hogy a történtekből nemcsak két falu ismerhet magára.), alig hogy napvilágot látott a közveszélyes munkakerülésről szóló új törvény,[SZJ] a helyi rendőrőrs parancsnoka megbízta a népes cigánytelep önkéntes rendőreit: írják össze azokat a férfiakat, akiknek nincsen munkahelyük. Az éppen munka nélkül lézengő cigányok hanyatt-homlok rohantak a helybeli tsz-hez, és feltétel nélkül megadták magukat.

Mindeddig ugyanis a munkaképes férfiak inkább a pesti, Pest környéki, sőt a dunántúli építőiparba ingáztak. Az otthoni tsz-ben sokkal kevesebbet kerestek, és sokkal keményebben hajtották őket, mint az építőipari munkahelyeken. Lehet ugyan a tsz-ükben jól is keresni, de a jól fizető munkahelyeknek cigányt a közelébe sem engednek, őket kizárólag zsákolónak, rakodónak, segédmunkásnak alkalmazzák, órabérben. A kevés kereseten, sok munkán kívül más is űzi a faluból a cigányokat: a hatóságok kitartó vegzatúrája. Szinte a lábát sem teheti ki a telepről úgy egy cigány, hogy valami szabályt ne sértene.

Az utóbbi két évben azonban egyre inkább akadozott az ingázás. Mind sűrűbben eresztették szélnek a segédmunkásbrigádokat, mind nehezebb lett új helyet találni, mind több munka nélküli hét választotta el egymástól a munkaalkalmakat. Mostanában már nemcsak a munka ritkult, hanem ezzel párhuzamosan a viszony is elvadult a cigány brigádok és a munkaadók között. Leginkább tsz-melléküzemágak, szakcsoportok alkalmazták őket, és most nekik is rosszabbul ment. A segédmunkások rosszul kerestek. (Jelenleg például egy ilyen munkahelyen 12 forintos órabért kapnak; túlóra nincs.) A cigányok meg-megtoldották járandóságukat egy-egy bakanccsal, munkaruhával. A munkaadók kezdtek kicsinyesebbek lenni ilyen dolgokban, mint korábban: nem fogadták el a kilépéskor leadott göncöket, hanem munkaruha-tartozásokkal terhelték meg a mill-lapokat. Fantasztikus méretű, több ezer forintos tartozások gyűltek össze egy-egy mill-lapon. Az ember szinte el sem hiszi, hogy ilyen értékek fordulnak meg a segédmunkások kezén... Néhányan már akkor se nagyon láttak pénzt, amikor akadt munkájuk. Évekig törlesztendő vállalati tartozások hínárjába gabalyodva próbáltak menekülni feketemunka-vállalásba, alkalmi napszámba.

Most, a rendőrségi fenyegetésre feladtak minden stratégiát és taktikát, bemenekültek a tsz-be – annyiért, amennyiért. Csakhogy nem mindenki tudott! Akinek a legcsúnyább volt a munkakönyve, aki már túl sokszor lépett ki-be, aki ref alatt áll, azt a tsz nem vette fel. Őket végül is jelentették az önkéntes rendőrök, akik egy ideig – míg saját rokonságuk, jóembereik fedezni nem tudták magukat – igyekeztek elszabotálni megbízatásukat. Akik „kóborlónak, hazátlannak, gonosz életűnek mondatnak”, most másfél-kétszeres kényszermunka-büntetésüket töltik a Magyar Államvasutaknál, nem is nagyon messze állandó lakhelyüktől. (A dolog abszurditásához tartozik, hogy ez a munkahely eddig egyáltalán nem létezett számukra, s alighanem a nagy rakodó-pályaudvar sem tudott őróluk.)

Az ország átellenes sarkának egy falujában a gazdák újabban állattenyésztő vállalkozásokba fogtak. Kell hozzá a napszámosmunka, a helyi cigányság pedig kapott az alkalmon – nem dúskálván lehetőségekben. Persze a gazdák keveset akarnak fizetni, a cigányok többet akarnak keresni. Gazdák és napszámosok között nincsen szerződés, csak szóbeli megállapodás, a bérharc formája, hogy a napszámos egyszerűen nem jelenik meg reggel, ha egy másik gazda többet ígér pár forinttal.

Január óta azonban a gazdák nem alkusznak. Egyszerűen elmennek a rendőrségi körzeti megbízotthoz, és megkérik: ijesszen rá a kmk-val hűtlen napszámosukra. A megrettent cigányok egyetlen törekvése most már az, hogy kiérdemeljenek a gazdáktól egy-egy állandó szerződést. Havonta 2-3000 Ft ellenében napi 10 óra munka; ünnepnap nincs.
Bár az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal kevéssé propagálja, mégis úgy látszik: az új kényszermunkatörvény jól fogja szolgálni a foglalkoztatáspolitikai garanciákat és a hatékonyabb munkaerő-gazdálkodást. Már a törvény puszta fenyegetése is tetszés szerinti mennyiségben biztosítja a kizsákmányolható munkaerőt. A munkavállalási kényszerrel lenyomott bérek mellett nem is rossz üzlet zsebre vágni az ígért központi támogatást a munkahelyteremtő beruházásokért. S ha allokációs problémák adódnak, azokat a kényszermunkatörvény alkalmazásával lehet áthidalni. Sokkal olcsóbb, mint pl. közlekedést teremteni munkahelyek és munkanélküli-települések között. Ráadásul egy-egy helyi hatóság a kmk-törvény segítségével az eddigieknél is könnyebben meg tud szabadulni a nemszeretem lakosoktól.

Sokan biztosan helyeslik ezt. Elvégre a tudósításainkban szereplő cigányok nem angyalok, s a dolgos-szorgos embereknek gyakran szemet szúrnak. De nyomorúságos lakásaikban, gyerekek és megrokkant családtagok hadával eddig is sötét szegénységben, örökké megalázva éltek, s azt a nélkülözést, reménytelen kiszolgáltatottságot, amelybe a „foglalkoztatáspolitikáért felelősséget vállaló állami intézmények” most kergetik őket, csak példátlan cinizmussal vagy teljes szociális vaksággal lehet tudomásul venni – vagy tudomásul sem venni.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon