Skip to main content

Olaj a tűzre

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Egy kis ártörténelem

Az 1973-as első, majd az 1976-os második „olajárrobbanás” sokkját a nyolcvanas évtized végére kiheverte a világ, sőt, már meg is feledkezett róla. A nagy kőolaj-importáló országok – úgy tűnt – eredményes intézkedéseket tettek olajimport-függőségük csökkentésére. A nyolcvanas évekre a világ kőolajpiacát túlkínálat jellemezte, s a kőolajárak rendkívül alacsony szintje az évtized derekán komoly recessziót eredményezett a legnagyobb közel-keleti kőolaj-exportáló országok gazdaságaiban. A kőolaj világpiaci ára az 1981-es hordónkénti 34,3 dollárról 1986-ra 13,5 dollárra zuhant, s az ekkortájt készült prognózisok csupán igen lassú emelkedést valószínűsítettek.

Kuvait megszállása, majd az Irak ellen elrendelt gazdasági embargó pánikhangulatot eredményezett a kőolaj világpiacán. Az északi-tengeri Brent-olaj ára augusztus 22-én elérte a hordónkénti 29,15 dollárt, szeptember 26-án pedig már valamivel meghaladta a 40 dollárt. A háború januári kitörését követő napon sokan már nem tartották valószínűtlennek a hordónkénti 60 dollár körüli olajárat sem.

A kőolaj meglehetősen sajátos világpiacán a kereslet-kínálat tényezőivel legalábbis egyenrangú szerepet játszanak a pszichikai tényezők, a várakozások. Erre utal az 1990 augusztusa óta tartó hatalmas mértékű áringadozás: egyik napról a másikra, egy-egy beszéd, esemény nyomán akár 10 dolláros növekedés vagy süllyedés is bekövetkezhet, ami ráadásul gyakran pont ellentétes irányú, mint amire számítani lehetne. Miután a szövetséges csapatok megindították az Irak elleni légitámadásokat, a kőolajár az addigi 25–30 dollár körüli szintről 18 dollárra esett vissza, s csak a kuvaiti olajmezők aláaknázásának hírére indult ismét növekedésnek.

Csak semmi pánik?

Indokolt-e egyáltalán a pánikhangulat? Okozhat-e komoly hiányt a kuvaiti és az iraki kőolaj kiesése?

Olajhiánytól semmi esetre sem kell tartani. Bár tény, hogy Irak és Kuvait együttvéve a világ ismert kőolajkészletének 20–25 százalékával rendelkezik, termelésük 1990 elején az OPEC-termelés 15 százalékát adta. Ez a mennyiség könnyen pótolható, figyelembe véve, hogy a nagy OPEC-termelők többségének tényleges termelése korábban jelentősen elmaradt teljes kapacitásától. Nem véletlen, hogy az embargó több hónapja sem vezetett olajszűkéhez. A legnagyobb fogyasztó országok többsége – bizonyos fokig az Öböl-válság hatására – egyébként is igen jelentős készleteket halmozott fel, amelyek a világpiaci olajárak alakulása szempontjából is kiegyenlítő hatásúak.

Természetesen a kuvaiti olajkutak esetleges felrobbantása valamelyest módosítaná a helyzetet, ám ez is főként pszichikai hatásokkal járna. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy magának Iraknak is igen nagy szüksége van az olajra részint a harci járművek üzemanyag-ellátásához, részint mint energiaforrásra, amely például a létfontosságú ivóvízellátáshoz is nélkülözhetetlen. Az olajkutak vagy az olajtárolók, esetleg a finomítók elpusztítása tehát magára Irakra is „visszaütne”.

Amennyiben a háború még hónapokig elhúzódik, az olajárak minden bizonnyal emelkedni fognak. 1990 elején, vagyis az Öböl-válság előtt az előrejelzések kisebb-nagyobb eltérésekkel lassú olajár-emelkedést, 1995-re az inflációt is figyelembe véve 25 dollár körüli olajárat prognosztizáltak. 1990 augusztusa óta teljes a bizonytalanság. Az mindenesetre valószínűnek tűnik, hogy 1991-ben összességében magasabb olajárakkal kell kalkulálni, mint egy évvel korábban. A magas olajárak közvetlenül is érintik a kőolaj-importáló országokat, ugyanakkor közvetett hatásuk révén világméretekben is visszafoghatják a gazdasági növekedést.

Csak az Öböl a hibás?

Az 1990-es év eleve a világgazdaság növekedési ütemének lassulását eredményezte. A világ 24 legfejlettebb országát tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 1990 utolsó hetében közzétett jelentése szerint a szervezet országaiban a növekedési ütem 1990-ben 0,6 százalékkal maradt el az előző évitől, s különösen az Egyesült Államok és Nagy-Britannia gazdasága került recesszióba. A fizetési mérleg összesített deficitje több mint 30 milliárd dollárral múlta felül az előző évit. Bár a világgazdasági fellendülés csökkenésében feltétlenül szerepet játszott az Öböl-válság, ennek pontos hatása nyilvánvalóan nem mutatható ki. Egyes számítások szerint ha a korábbi 15–18 dollárhoz képest a hordónkénti kőolajár eléri a 25 dollárt, az 0,5 százalékkal csökkenti az OECD-országokban a növekedési ütemet, és 0,75–1 százalékkal növeli az inflációt. Ennek ejlenére a fejlett országok a legkevésbé sebezhetőek, hiszen az eltelt két évtizedben csökkent olajfelhasználásuk, illetve olajimport-függőségük, emellett a nyolcvanas években gazdaságukban végrehajtott szerkezeti korszerűsítés, a példátlan technikai fejlődés sokkal rugalmasabbá, alkalmazkodóképesebbé tette őket. Az OECD-jelentés 1991-re további romlást jelez, világgazdasági recesszióval azonban nem számol, csak a növekedési ütem további lassulásával.

Az Egyesült Államoknak a háború napi 0,5 milliárd dollárjába kerül, a szárazföldi harcok ennek kétszeresébe, igaz, Szaúd-Arábia és Kuvait egyenként 13,5, Japán pedig 9 milliárd dollárral járul hozzá a költségekhez, ám a háború a hadiiparban generált kétségtelen fellendülés révén hozzájárulhat az amerikai gazdaság recesszióból való kilábalásához.

A fejlett országok többsége jelenleg egészen más gazdaságpolitikát alkalmaz, mint a hetvenes évek két „olajválsága” idején: részben – az emelkedő olajárak inflációs hatásaira hivatkozva – megszorító, antiinflációs politikát. Ez nyilvánvalóan a kamatlábak emelkedéséhez vezet, ami nem csupán a fejlett országokat érinti a gazdasági növekedés visszafogásával, hanem a nehezülő kölcsönfeltételek révén a kelet-közép-európai régiót is sújtja.

A káros hatások kivédésére Japánnak és – Németországgal az élen – Nyugat-Európának van a legnagyobb esélye. Rosszabb a helyzet az USA-ban és Nagy-Britanniában, az olajimportáló és eladósodott fejlődő és kelet-közép-európai országoknak komoly gondokkal kell szembenézniük, a legszegényebb, kőolajimportra szoruló fejlődő országokról nem is beszélve. Különösen rosszul jártak azok a fejlődő országok (Banglades, Pakisztán, a Fülöp-szigetek stb.), amelyekből vendégmunkasok tízezrei dolgoztak az Öböl menti országokban. Esetükben az olajárak növekedésén kívül a vendégmunkások hazatérése kétszeres problémát jelent: egyrészről megszűnnek a korábban komoly bevételi forrást jelentő hazautalások, másrészről hazatérésük növeli a szociális feszültségeket. Fizetési nehézségeik fokozódnak, s ez szükségképpen vezet az import további korlátozásához, illetve adósságállományuk növekedéséhez, ami viszont már a világgazdaság egésze szempontjából is a recesszió irányába ható tényező.

A kelet-közép-európai térséget az Öböl-válság már eleve válságos gazdasági helyzetben találta. Ezen országok olajimport-függősége igen nagy, ráadásul a szovjet olcsó olaj korszakának is vége szakadt. Az UNCTAD (az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) becslése szerint a 30 dolláros hordónkénti kőolajár felemésztené a kelet-közép-európai országok devizabevételének több mint felét. Az OECD (még a háború kitörése előtt készült) jelentése szerint az Öböl-válság negatív következményei a kelet-európai országok bruttó nemzeti termékének átlagosan 2–3 százalékát viszik el.

Mekkora a magyar veszteség?

A válság a magyar gazdaságot is olyan időszakban érte, amikor különösen nagy szükség lett volna a külső feltételek kedvező alakulására ahhoz, hogy megmutatkozzanak a gazdasági helyzet tartós javulásának a jelei. A magyar gazdaságot ért veszteségek többszörösek: közvetlen veszteséget jelentenek az energiahordozók áremelkedéséből adódó import-többletköltségek, illetve az embargó miatti exportkiesés.

1990 folyamán a kőolaj áremelkedése mintegy 170 millió dollár többletkiadást okozott, a különböző származékos olajtermékek (benzin, gázolaj, műanyagok stb.) megnövekedett importáraival együtt a veszteség meghaladja a 210 millió dollárt. Még nagyobb veszteséget okozott az Irakkal szembeni embargó. Becslések szerint közel 300 millió dolláros kár származott az Irakba és Kuvaitba irányuló közvetlen kivitel, továbbá a Kuvaiton át a térség más országaiba irányuló közvetett export kieséséből, a magyar követelések, illetve kintlevőségek behajthatatlanságából, valamint Kuvait tervezett magyarországi befektetéseinek meghiúsulásából. A közvetlen veszteség tehát mintegy 500 millió dollárra tehető. Ez a szám nem tartalmazza az olyan nehezen számszerűsíthető közvetett hatásokat, mint például a nemzetközi fuvardíj és biztosítási díjtételek emelkedése, avagy a világkereskedelem általános lanyhulásából eredő károk.

A válság természetesen az ázsiai arab országokba és Izraelbe irányuló magyar exportot is számottevően visszavetette: míg 1989-ben értéke elérte a 270 millió dollárt, 1990-ben már alig haladta meg a 160 milliót. Egyedül az izraeli export növekedett, a többi ország felvevőpiaca jelentősen beszűkült. (Az iraki export 1990-ben mindössze 3,5 százalékát tette ki az öt évvel korábbi értéknek). Ha nincs az Öböl-válság, az 1990-es első féléves tényadatok és kötésállomány alapján joggal lehetett számítani arra, hogy a magyar kivitel értéke eléri a 300–350 millió dollárt

Hová tűnt a paradicsompüré?

A kivitel visszaesése persze nem írható teljes egészében a külső tényezők számlájára. A régió szegényebb országai importjuk jelentős hányadát mindig is az Öböl menti nagy kőolaj-exportáló országokból kapott segélyekből finanszírozták. E segélyforrások elapadása most nyilvánvalóan szűkíti importlehetőségeiket, így Magyarország korábban kiépített üzleti kapcsolatait is visszaveti. A régióba irányuló magyar export növekedését az elmúlt évtizedekben gyakran hátráltatták a magyar gazdaság belső problémái is: legfőképp az exportálható árualapok korlátozottsága, illetve hiánya. Csak egy példa: a térség mindig is hatalmas felvevőpiaca volt a paradicsompürének, ám mivel nálunk egy időben ez is a hiánycikklistán volt, nem tudtuk ezt a lehetőséget kihasználni. Az Öböl menti országok nagy élelmiszer-importőrök de ha rövid időn belül nem rendeződik Magyarországon a mezőgazdaság helyzete, félő, hogy kiszorulunk a piacról. Ráadásul, ha a háború még néhány hónapig elhúzódik, az 1990-es veszteségek kumulálódására lehet számítani. Legközvetlenebbül persze az olajárváltozás érinti a magyar gazdaságot: 1 dolláros hordónkénti olajár-emelkedés csupán az energiahordozók és olajtermékek behozatala terén 100 millió dolláros többletkiadást okoz. (Természetesen az árcsökkenés éppen fordított hatású). Ha a háború elhúzódik, és az olajárak növekednek, a magyar gazdaságot ért veszteség 1991-ben akár öt-hatszorosa is lehet az 1990-es értéknek. (Az OECD már idézett jelentése szerint 1991-ben a magyar gazdaság vesztesége eléri a bruttó nemzeti termék 2 százalékát). Ráadásul az Öbölbe irányuló magyar kivitel egy része olyan, speciálisan a térség igényeinek megfelelő termékekből áll, amelyek máshová aligha exportálhatók.

Ha a háború viszonylag gyorsan véget ér, a károk lényegesen kisebbek lesznek. Élelmiszerek és fogyasztási cikkek szinte azonnal szállíthatók a térségbe, sőt amennyiben elegendő hazai árualap áll rendelkezésre, az élelmiszer-kivitel valamelyest kompenzálhatja a nyilvánvalóan nehezebben beinduló gép-, illetve egyedi termékkivitelt. Talán mód lesz a korábbi üzleti kapcsolatok helyreállítására, s Magyarország bekapcsolódhat az újjáépítési programokba is. A szegényebb országok felvevőképességét nagymértékben befolyásolja majd, hogy lesz-e megfelelő finanszírozási forrásuk. Ez Irak esetében is problémát jelenthet.

A közel- és közép-keleti térség – Észak-Afrika arab országaival együtt – legalább félmilliárd dolláros potenciális felvevőpiacot jelenthet a magyar termékek számára. Ahhoz azonban, hogy ez a lehetőség ténylegesen kihasználható legyen, továbbá egyéb gazdasági együttműködési formák (például arab befektetések) is létrejöjjenek, nemcsak az Öböl-helyzet, hanem a magyar gazdaság „normalizálására” is szükség van.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon