Skip to main content

Oldás és kötés

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az előzmények

A politikai egyeztetőtárgyalások legfőbb célja a többpártrendszerre való békés átmenet feltételeinek kidolgozása volt. Pontosabban: az ellenzéki pártoknak volt ez a legfőbb célja, az MSZMP ugyanis kezdettől fogva azon volt, hogy a tárgyalásokat a kormányzati felelősség megosztására is felhasználja. Még közelebb járunk azonban az igazsághoz, ha azt állítjuk: a rendkívül zilált állapotban lévő MSZMP-ről egyre inkább leváló kormány felelősségmegosztási törekvéseiről volt itt elsősorban szó. Mindazonáltal az MSZMP kezdeményezésére került sor a politikai kérdések mellett gazdasági témák tárgyalására is. A tulajdonreformbizottság a hat (a bizottsági hierarchia legalsó szintjén elhelyezkedő) gazdasági munkabizottság egyike volt. Vagyis a tulajdon problematikáját nem politikai, hanem gazdasági kérdésnek minősítették.

Pedig a tulajdonviszonyok terén 1988-tól bekövetkező változások ízig-vérig hatalomátrendeződést jelentettek, és bár elsődlegesen a gazdasági hatalomét, ez a folyamat korántsem volt független az adott politikai szituációtól, légkörtől.

A társasági, majd átalakulási törvény jogilag, gazdaságilag és politikailag is megerősítette a nagyvállalati vezetők tulajdonosi jogosítványait. Erre gazdasági és politikai tényezők összhatásaként került sor. Egyrészt az 1968 óta működő gazdasági mechanizmus válságba kerülésének, a benne rejlő lehetőségek kimerülésének egyik fontos jeleként az állampárt-pártállam által újraelosztható források igen jelentősen csökkentek. Másrészt nem függetlenül ettől, a párt- és állami bürokrácián belüli hatalmi harcok látványosan kiéleződtek. Végül megindult a társadalmi önszerveződés folyamata, megjelentek az első „alternatív szervezetek”, pártcsírák. Mindezek hatására az állampárt rohamos bomlásnak indult, az állami bürokrácia pedig jelentősen meggyengült. Ebben a helyzetben az állami bürokrácia talán minden korábbinál komolyabban kompromisszumra kényszerült; immár a tulajdonosi jogosítványok zömét formailag is átadta a nagyvállalati vezetőknek cserébe azért, hogy azok a rendkívül képlékeny és bizonytalan politikai viszonyok közepette – ellenére – fenntartsák a gazdaság működőképességét.

E folyamat csúcspontját az átalakulási törvény parlamenti jóváhagyatása jelentette 1989 júniusában. Ez a törvény anélkül hárította el az akadályokat az állami vállalatok „egy az egyben” történő társasággá alakulása elől, hogy az állam tulajdonosi jogosítványait tisztázta volna; olyan döntés született, hogy az állami vagyonkezelő szervezetet majd egy későbbi időpontban hozzák létre. (Mindazonáltal a gesztus elsősorban politikai természetű volt, hiszen elég hamar kiderült, hogy a vállalati vezetők továbbra is előnyben részesítik az eredeti, vagyis a társasági törvény szerinti átalakulásokat.)

Az állami bürokrácia azonban ebben a kérdésben nem volt egységes. Az állami bürokrácián belül rohamos tempóban hatalomra kerülő új uralkodó elit már 1989 elejétől vissza kívánta szerezni az eredendően a régi párt- és államapparátusi elit által elvesztegetett tulajdonosi jogosítványok legalább egy részét. Másrészt közvetlenül az átalakulási törvény parlamenti jóváhagyatása előtt az új pártok és más új politikai szervezetek egy része – melyek korábban csak igen kevéssé foglalkoztak a tulajdonviszonyok kérdéseivel – már tiltakozásukat fejezték ki „a kommunista menedzserek hatalomátmentése és az ország kiárusítása” miatt. 1989 nyarára felforrósodott a levegő a tulajdonlás kérdései körül (bár korántsem foglalkoztatta olyan intenzitással a politikusokat és a közvéleményt, mint a közvetlen politikai hatalomért folyó harc). Ebben a légkörben kezdte meg munkáját a tulajdonreform-bizottság.

A „dráma” lélektana

Az egyik résztvevő utólag a következőképpen kommentálta a tulajdonreform-bizottságban folyó munkát és annak értelmét: „Már a második értekezleten láttam, hogy itt mindenki magáért küzd. Azt is tudtam, hogy a politikusok holnap elárulnak benneteket. Mert ami ebben a bizottságban folyt, az senkit nem érdekelt. Ahogy a mi főnökeinket sem érdekelte, hogy mi mit csinálunk. Itt egy »nagy eliten« belüli vitáról volt szó, ahol olyan táncos lábú kislányok, mint te meg én, ott ugrándoztak. Ennyi történt. Kész.”

Valóban, a tulajdonreform-bizottság munkája és állásfoglalásai semmiféle hatást nem gyakoroltak a tulajdoni folyamatokra. Egyrészt az igen sokfajta tulajdonreform-koncepció között nem sikerült konszenzust teremteni. Már az egyes tárgyalódelegációk sem rendelkeztek egységes és ütőképes koncepcióval. Pontosabban: a törésvonalak nem a három delegáció között, hanem egész máshol húzódnak. Csak a legfontosabb csomópontok: attitűdbeli és koncepcionális „nézetközelség” volt érzékelhető az MSZMP-delegáció tagjai és az SZDSZ, valamint a Fidesz képviselői között; tulajdoni elképzeléseik középpontjában a magántulajdon, a magántulajdon dominanciája állt. Lényegében véve azonos álláspontot – egy plurális tulajdonosi szerkezeten belül erős tulajdonosi pozíciót a helyi önkormányzatoknak, egyesületeknek, alapítványoknak stb. – képviselt a Magyar Néppárt és a harmadik oldalon helyet foglaló Hazafias Népfront képviselője. „Önigazgatáshívő” volt a Liga és a Baloldali Alternatíva képviselője – lényeges különbség mutatkozott viszont közöttük az önigazgatói tulajdon gazdaságban betöltött súlyát tekintve. A Liga képviselője szerint ez a sokféle tulajdonforma egyike lehet, a Baloldali Alternatíva delegáltja viszont a teljes dolgozói tulajdon, a gazdaság egészére kiterjedő önigazgatás gondolata mellett szállt síkra. A tárgyalássorozat utolsó szakaszában ugyan az álláspontok közeledni látszottak egymáshoz – ekkor azonban már mindenki előtt teljesen világos volt, hogy a bizottság munkájának semmi tétje nincs: olyan ütemben vesztette el jelentőségét, amilyen ütemben a politikai egyeztetőtárgyalásokon előrehaladás történt.

Másrészt, bár a résztvevők többsége hevesen támadta a spontán privatizációt (elsődlegesen ez állt a tárgyalássorozat középpontjában), a spontán privatizáció folyt tovább, és a sokak által sürgetett „veszélyelhárító” intézkedések sem születtek meg – pontosabban, csak jóval később.

A tárgyalások talán legfontosabb funkciója az volt, hogy a viták, s a viták mélyén zajló csoportlélektani folyamatok a szereplők nagy része számára lehetőséget teremtettek arra, hogy régi identitásától, szerepétől „eloldják” magukat, és új identitást, szerepet formáljanak meg. Az MSZMP-t képviselő kormányszakértők e fórumon mind önmaguk, mind a világ előtt elhatárolhatták magukat pártjuktól, és hozzákezdhettek független pozíciójuk „megalkotásához”. De folytathatjuk: más állami tisztviselők e fórumon ellenzéki szerepkörben jelenhettek meg, önmaguk és a világ előtt deklarálva ezzel a „kommunizmussal” való szakításukat – és gyakorolva egyúttal az önálló véleményalkotást, autonóm magatartást is. Az MDF-et a tárgyalások utolsó szakaszában képviselő kutatóközgazdász ma a kormány tagja, a Fideszt képviselő hasonló foglalkozású résztvevő sikeres országgyűlési képviselő. A Liga képviselője – aki korábban kacérkodott a politikai szereppel, időnként hajlamos volt jövőjét egy ellenzéki szervezet szakértőjeként elképzelni – a tárgyalások során végképp meggyőződött arról, hogy „intézményesített” politizálásra alkalmatlan.

A szerepek minden csoporton belül egymáshoz viszonyítva alakulnak ki, az egyes szereplők azon motivációja alapján, hogy magukat a többi szereplőtől megkülönböztessék. Ez a folyamat a bizottságon belül is megfigyelhető volt, és állíthatjuk: a résztvevők szerepkeresésén keresztül hozzájárult ahhoz, hogy a pártok ki tudják alakítani egyéni tulajdoni elképzeléseiket. Ebből a szempontból a legnagyobb nyertes az MDF volt, amelynek képviselői a tárgyalások kezdeti szakaszán meglehetősen passzívan viselkedtek (főként csak figyeltek), majd a tárgyalások végére elkészült az MDF – az SZDSZ-étől meglehetősen markánsan különböző – tulajdonreform-koncepciója.

A harc folytatódik

Az 1968-as gazdasági reform után az államinak nevezett szférában sem beszélhettünk a termelési eszközök kizárólagos állami tulajdonlásáról. Az alapvető tulajdonjogok a párt- és állami bürokrácia és nagyvállalat-vezetői réteg kezében összpontosultak. Miután e tulajdonjogok megosztása nem volt nyílt és egyértelmű, állandó küzdelmet indukált, melynek célja minél több jog megszerzése és minél több felelősség elhárítása volt.

A politikai rendszerváltás után e küzdelem újabb fejezetéhez érkeztünk. Éleződik a tulajdonjogokért való küzdelem, és erősödni látszik az állami bürokrácián belül egyre inkább tért hódító új uralkodó elit azon törekvése, hogy a tulajdonjogok minél nagyobb részét visszahódítsa a nagyvállalati menedzserektől. (Erre utal például az Állami Vagyonügynökség tulajdonosi jogosítványainak erősödése és az állami megbízottak megjelenése a vállalati tanácsokban.) Úgy tűnik, a politikai rendszerváltás az eddigiek során az állami bürokrácia hatalmának növekedését legitimálta. Kérdés, hogy a megerősödött állami bürokrácia akar-e majd valóban privatizálni – létrehozza, vagy hagyja-e létrejönni saját ellenlábasát, a polgárságot (ezen belül a tulajdonrésszel rendelkező munkást). A másik nagy kérdés: hogyan lehet ellenőrizhetővé tenni a privatizáció folyamatát az állami bürokrácia bővülése, további jelentős erősödése nélkül.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon