Skip to main content

Vakvágányon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Valójában nem is a vasúti közlekedés válságáról van szó, hanem az eddig követett koncepciókéról. A vasút nemhogy elavult volna, hanem egyenesen a jövő évszázad legígéretesebb közlekedési alternatívájának számít. A mai vasút, már ami a magyarországit illeti, azonban nagyon messze van attól, hogy ezt a mai zöld felfogáshoz legközelebb álló alternatív közlekedési eszközt valóban azzá tegye, amire való: az emberi kapcsolatok fejlesztésének, az emberi szabadság kiterjesztésének eszközévé.

Bár kevesen vannak, akik ne érzékelnék a vasút válságát, elenyésző azok száma, akik Széchenyi-szintű koncepcióban gondolkodnának. Álviták folynak a vasút sorsáról, a vasút versenyképességéről szóló „modernizált” elméletek azonban aligha jobbak a hetvenes évek ideológiáinál. Az, hogy ma 1500 „mellékvonal” lehetetlenült el, annak a következménye, hogy a vonalszakaszok személyszállításának fejlesztését a teherszállítási bevételektől tették függővé. A mostani elmélet szerint csak ott versenyképes a személyfuvarozás, ahol kihasználtak a szerelvények. A mellékvonalak tehát, ahol értelemszerűen kisebb a forgalom, veszteségesek, gazdaságtalanok, vagyis fenntartásuk felesleges.

A vasúti törvény, amely az előbbiek szellemében, a pályakarbantartási és üzemelési feladatkört szétválasztva megteremtette a koncessziós vállalkozás feltételeit, nem visz sem a vasúti reneszánsz, sem pedig az emberarcú vasúti közlekedés felé. A legszerencsésebb esetben is csak fenntartja a vasúti hálózat egy részét.

Akár személy- vagy teherszállításról van szó, nincs olyan gazdasági szakértő, aki ne a vasúti közlekedést tartaná gazdaságosabbnak a közútival szemben. Mégis a vasúti közlekedés szorul támogatásra. A közlekedési rendszernek ez az aránytalan eltolódása a ’68-as évtől keltezhető. Nagyon sok vasútvonalat ekkor szüntettek meg, nyilvánvalóan az akkor nagyon erős közúti lobby nyomására. Az intézkedéseket a nyugat-európai közlekedési struktúrában bekövetkezett változásokkal indokolták, bár akkoriban, a pártutasításos rendszert tekintve, legfeljebb szűk szakmai körökben kényszerült a hivatal bármilyen magyarázatra.

Nem tartották be még azt az alapvető szabályt sem, hogy 50 km-es hatósugáron kívüli szállítás esetén egyáltalán nem érdemes közúton szállítani. A kedvezményezett a motorizáció lett, annak ellenére, hogy a közúti infrastruktúra legfontosabb elemei, maguk a korszerű utak is hiányoztak. Figyelmen kívül hagyták azt a közismert tényt is, hogy a közúti járművek 8,7-szer több energiát használnak fel ugyanannyi áru szállításánál, és az 1 árutonna-kilométerre eső szennyező anyag 30-szor nagyobb a közúti járművek esetében. A vasúti mamutszervezetben a kisebb önköltséget felemésztette a bürokrácia. Nem csoda tehát, ha az általában alacsony szakmai ismeretekkel rendelkező vasúti vezetőség pályafelszaggatással könnyített a csökkenő állami támogatás miatti veszteségeken. A vonatjegy-áremelések, az egyre növekvő utazási kényelmetlenségek, többek között az utazási idők növekedése megtették a hatásukat. Az utazóközönség egy része elpártolt a vasúttól.

„A vasút jelentősége túlmutat önmagán” mondta a tél eleji figyelmeztető sztrájk (Beszélő, nov. 18, nov. 25.) idején dr. Borsik János, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének főtitkára. Borsik azt hangsúlyozta, hogy a sztrájkakciónak, a novemberinek meg annak is, amelyet a vasútvonalak megszüntetése ellen kezdeményeztek, nem a szokásos „munkahelymentés”, a jelenlegi állapotok fenntartása a célja.

Ma Magyarországon azért nincs esély arra, hogy a vasút nyerjen teret a közúttal szemben, mert nem létezik semmiféle közlekedéspolitikai koncepció. A szakszervezet a puszta bérkövetelésen túl egy hosszú távú, ökológiai alapú koncepció kidolgozását szorgalmazza. Az, hogy a pályafelújítások állami feladatkörbe kerülnek, aligha old meg valamit. Ha továbbra sem lesz elképzelés arról, hogy miként lehet a vasutat értelmesen integrálni az ország közlekedési rendszerébe, akkor folytatódik az erkölcsi és műszaki erózió, és tényleg megmenthetetlen állapotba kerülnek a vonalak, de ezt csak jóval később fogják beismerni.

Az „eurománia” elérte a vasutat is. A vezérigazgatóság „kereskedelmi” és „piacorientált” vasútról papol – így Borsik János –, csak éppen azt felejtik el, hogy Nyugat-Európában megkezdődött a „visszarendeződés”, és a vasutat felértékelték a motorizációval szemben, mivel a vasút nem egyszerűen gazdaságpolitikai kérdés.

Sipos István, a MÁV üzemeltetési vezérigazgatója a közeljövő „fejlődéséről” beszél. Ha néhány év múlva az üzletemberek felszállnak majd egy Budapest–Miskolc között közlekedő „intercity” vonatra, az étkezőasztalon ott lesz már a telefon és a zsebükben a slusszkulcs – egy jól szervezett rent-a-car szolgáltatás eredményeképp –, hogy még néhány órára se kelljen nélkülözni a kocsijukat, és megérje nekik vonattal utazni. De Sipos úr szerint a „közönséges” vasúti személyforgalmat is fenn kell tartani. Bár ez inkább szociális kötelezettség, mint üzlet. Pontosabban állami kötelezettség, hogy az utasok naponta mintegy kétezerötszáz szerelvényen eljuthassanak a munkahelyükre.

Persze jól meg kell nézni, hogy mire költi a vasút a pénzt. Egy ócska villamos motorvonatra sem jut, a hiper-szuper intercity kocsi pedig kereken 120 millió dollár. Ide „érdemes” beruházni, mert ezek a járatok lehetnek majd az új típusú „vasúti kultúra” terjesztői, nem pedig a szárnyvonalak ingázói, teszi hozzá a vezérigazgató.

Az említett vasúti törvénybe ugyan az utolsó pillanatban bekerült, hogy az állam szavatolja a vasút működését, ez azonban az 1994-es költségvetési kereteket tekintve nem egyéb, mint a „vegetálás” kényszerállapotának állami garanciája. Ha nem történik hathatós beavatkozás, akkor hamarosan 400 járat fog megszűnni a már folyamatban lévő „gazdasági vizsgálatok” alapján.

Pedig az utazási szokások változásai, az életrendbeli változások aligha mutathatók ki azokkal az utasszámlálásokkal, amelyekkel a gazdasági rentabilitás jelenlegi állapotát akarják alátámasztani a MÁV vezetői. Ugyanis senki sem végzett olyan felméréseket, amelyekkel a hiányzó, tiszta, kényelmes és gyors vasúti szállításra vonatkozó igényeket lehetne kimutatni. Tudomásul kellene venni, hogy nem „szocialista munkásjáratok”-ra, hanem a mai igényekhez és életformákhoz rugalmasan alkalmazkodó közlekedésre van szükség, s ezt a vasút teremtheti meg leginkább.

A vasút képes leginkább az automatizációra, a vasút képes a legjobban beolvadni a városi közlekedésbe, ha kell magasvasútként, helyiérdekű vonatként vagy metrószerelvény formájában, de azonos pályán mehet át a városon, és közelítheti meg a kertvárosokat és peremkerületeket. A vasút, ha figyelembe vesszük azt a tendenciát, ami a „fejlett Nyugatot” már elérte, a leggyorsabb és legkényelmesebb közlekedési eszközzé válhat, hiszen a vasúti pályán nem okoz gondot akár percenként indítani a szerelvényeket. A korszerű vasúthálózat nem osztályoz, és nem prejudikál. Legalábbis a „fő” és „mellékvonali” kategóriák nem jelentik a települések alá- és fölérendelését, mint a magyarországi vasúthálózat esetében.

Ugyanakkor a vasútnak, ez köztudomású, régiófejlesztő képessége van. A vasúti közlekedés nem egyszerűen bekapcsolja a távoli településeket az ország kulturális vérkeringésébe, hanem teljesen új, decentralizált településhálózatot eredményez. A vasúti közlekedés támogatása már csak ezért sem bízható rá pusztán a piaci viszonyokra, mivel olyan szükségleteket lát el, amelyeket a társadalomnak koncepcionális alapon kell eldönteni (még akkor is, ha ez a módszer némileg hasonlít a korábban tervgazdálkodásnak nevezett folyamathoz). Mert a hasonlatosság csak látszólagos. Hiszen a korszerű vasút nem lehet egynemű állami monopólium, hanem regionálisan érdekelt vasúttársaságokat vagy vasúttársasági szövetséget igényel, olyan szervezetet, amelyben a helyi érdekek is érvényesülnek, a döntéseket pedig nem kizárólag „fent” hozzák.

A vasút a közúttal szemben csak akkor alternatíva, ha ugyanolyan mozgásszabadságot ad, mint a gépkocsi. A szinte tetszés szerinti indulás vasúttal persze csak akkor érhető el, ha a szerelvények sűrűn követik egymást. Egy ilyen városi jellegű vasút egy Magyarország méretű országban csodákat művelhetne. Valódi alternatívát jelenthetne a vidéki életforma a városival szemben, hiszen nem lenne bonyolultabb eljutni az ország egyik kistelepüléséről a nagyvárosba, mint a város egyik részéből a másikba. A sebesség fokozásának – szemben az autóközlekedéssel – az emberi képességek sem szabnak határt. A vasúti közlekedés szinte korlátlan kényelmet biztosíthat. A vasúton étkezni, aludni, olvasni vagy akár filmeket nézni is lehet.

Ezzel szemben a mai valóság az, hogy Magyarországon két szomszédos város között, hacsak nem azonos fővonalon vannak, nincs ésszerűen használható vasúti összeköttetés. Ez a jelenség elsősorban a határokhoz közel fekvő településekre (vagyis a legtöbb vidéki nagyvárosra) nézve igaz, mivel a trianoni békeszerződés leválasztotta az új határokkal párhuzamos hálózatokat, és csak a centrális rendszer maradt meg. A csaknem 75 év során egyik kormánynak sem volt fontos, hogy ezen az áldatlan állapoton változtasson, vagy hogy legalább megteremtse egy más felépítésű hálózat alapjait.

A legutóbbi hollandiai felmérések megállapították, hogy a lakosság mintegy 50%-a utazik kisebb-nagyobb távon – „kényszerűségből” – munkába, iskolába, ugyanakkor az utazások tetemes részét, 44%-át társadalmi kapcsolatok ápolására, illetve fizikai, szellemi felfrissülés érdekében használják. Ez azt sugallja, hogy a társadalmi szokásaink a jövőben az életviszonyok remélhető javulásával jelentős változáson mennek át: a közlekedésfejlesztés irányának ezekhez a perspektívákhoz kellene alkalmazkodnia.


Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon