Skip to main content

Ilyen helyzetben költségvetést csinálni nem is nagyon lehet

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Interjú Békesi Lászlóval


Beszélő: Hogyan látja a költségvetésnek végleges változatát?

Békesi László: Közgazdasági szempontból nincs érdemleges változás az ÉT-n elfogadott megállapodások átvezetése után. Néhány jelentéktelen ponton kisebb módosítások történtek képviselői indítványok nyomán: nem azokban a blokkokban hajtották végre a kiadáscsökkentést és nem olyan mértékben, mint ahogy azt a kormány az ÉT-kompromisszum alapján előterjesztette. De ez nagyságrendi eltérést nem jelentett. Változatlanul nincs a költségvetés mögött semmilyen konzekvens gazdaságpolitikai vonalvezetés.

Négyszögből kétszög

A „bűvös négyszög” voltaképpen kétszöggé egyszerűsödött. A négyes cél: a gazdasági növekedés, az egyensúly, az antiinfláció és a munkanélküliség kezelése közül sem a gazdasági növekedés megalapozására, sem a munkanélküliség fékezésére nincsenek eszközök és esélyek. Antiinflációs szempontból talán elfogadhatónak látszik a költségvetés, és nincs beleépítve lényeges külső egyensúlyt rontó elem. A belső egyensúly viszont kritikán aluli. A GDP 7 százaléka fölötti konszolidált államháztartási hiány egy stagnáló (jó esetben stagnáló!) GDP esetében közgazdaságilag katasztrofális.

Indokolásként a kormány a beterjesztett költségvetési törvényjavaslathoz azt fűzte hozzá, hogy nem konzerválja a gazdasági recessziót, nem kiszorító hatású (azaz nem szorítja ki a befektetőket a pénzpiacról – a szerk.), és nem telepszik rá a gazdaságra. Ez hamis. A beterjesztett módosításokkal együtt a GDP 67 százalékát centralizálja, ami példátlan mértékű és kiszorító hatású, mert elvonja más jövedelemtulajdonosok megtakarításait (ráadásul emberi számítás szerint csökkenő megtakarítási hányad mellett). Következésképp egyértelműen elmélyíti és konzerválja a recessziót. Ebből a szempontból tökmindegy, hogy tízegynéhány milliárdot hova csúsztatgatunk, jobbra vagy balra.

Az ötödik szög: a szociális béke

Beszélő: Na igen, mindegy a gyárosoknak!

– Szociálisan persze nem. Ezért térek most ki a következő mondatban arra, hogy az előbb említett négy fő célhoz hozzátartozik a szociális béke is.

Beszélő: A foglalkoztatással a szociális béke megalapozható.

– Nem igaz, ez óriási tévedés. A szociális béke nem szűkíthető le a munkanélküliség kezelésére. Arról van szó, hogy itt milyen társadalmi-gazdasági modell kezd kialakulni! Én még kiegyeznék azzal, ha egyharmad gazdagodik és kétharmad stagnál – a szegényedéssel nem egyeznék ki –, de ez egytized-kilenctizedes vagy egynyolcad-hétnyolcados társadalom.

Beszélő: Nagyon nehéz ma a tényleges jövedelmi megoszlást becsülni. A fekete gazdaságról például senkinek nincs fogalma.

– Vélhetően a fekete gazdaság szereplői, haszonélvezői nem feltétlenül a lecsúszó rétegek közé tartoznak. Nincsenek közöttük a bérből és fizetésből élők, a pedagógusok, a nyelvtanárok. Az a társadalmi-gazdasági modell, ami itt kialakul, veszélyes, és ez ellen hadakozom. Nem egyetlen eleme a jövedelmi polarizáció, ennek még millió egyéb eleme van, és ezt a költségvetésben tetten lehet érni. Egy nagyon erőteljes államigazgatás, egy nagyon erőteljes belvédelem, egy nagyon erőteljes hadsereg kiépítése – kerül amibe kerül alapon. Ezek mindenfajta társadalmi, gazdasági és egyéb problémával szemben intakttá teszik a hatalmat, és innentől kezdve Dél-Amerika következik.

Beszélő: Ez elkezdődött a Grósz-kormány alatt…

– Nem egészen. A Grósz-kormány alatt elkezdődött, azután mi megszakítottuk. A Németh-kormány kőkeményen építette le az igazgatást, a védelmet, a rendőrséget évente 6-7 százalékkal. Két évig csináltunk költségvetést, én nem csináltam sem előtte, sem utána. Olyan dolgokat indítottunk el, amelyek megszakadtak, és a visszájára fordultak. Én erről beszélek.

Beszélő: Végül most elvettek a rendőrségtől egész rendesen.

– A háttérben meg van egy 800 millió dolláros ígérvény a hadseregnek. Az már nem parlamenti döntés kérdése, hogy mennyi jut ebből a rendőrségnek.

Beszélő: Ez a 800 millió dollár Oroszországtól nem jelent meg sehol az előterjesztésekben.

– A költségvetésben nem, mert ennek nincs folyó forintfedezete, ezt belső államadósságból finanszírozzák, hiszen valamikor a nem ellentételezett export fejében meghitelezték a bankok, majd ezeknek kifizette a Nemzeti Bank. Következésképp a hadiszállításokkal – ha értékük a korábbi szovjet tartozásnak felel meg – az államadósságot kell csökkenteni. Ha pedig államadósságot kell csökkenteni, márpedig kell, akkor kell hozzá a forint, és meg kell jelenjen itt a parlamentben.

Az elszalasztott esélyek

Bár tényleg kritikus a recesszió, és nehéz ilyen helyzetben költségvetést csinálni, de azért néhány szerény lépést lehetett volna tenni.

Még keményebben mérsékelni lehetett volna az inflációs nyomást. A megtakarítások adóját lehetett volna csökkenteni vagy megszüntetni. 15 százalékos kamatra 20 százalékos forrásadó 3 százalékos reálkamat-többletet jelent, ennyivel lehetett volna levinni a kamatlábakat a forrásadó elengedésével, ez pedig azonnal megjelent volna nemcsak a betéti, hanem a hitelkamatok csökkenésében is. A költségvetés kamatterhei pedig ugyanolyan mértékben csökkentek volna, mint amennyi a forrásadó bevétele, kb. 10-12 milliárdról van szó.

Beszélő: Ezt számolta ki?

– Ezt többen kiszámoltuk, Surányi Györgyékkel egymástól függetlenül is az volt a véleményünk, hogy itt a történelmi pillanat. Ez a lépés nemcsak antiinflációs, hanem megtakarítást élénkítő, bizalmat erősítő hatású is lett volna. A kormányzat részéről nemet mondtak, mert nem tudták végiggondolni, hogy az aktív befektetések hozamával, azaz az osztalékok utáni kamatokkal mi történjék. Ez a két dolog nagyon szorosan összefügg, de egy olyan gazdaságban, ahol egyszerre kell két célt szolgálni (ösztönözni a megtakarításokat és a beruházásokat, holott a kettő együtt nem megy), akkor valószínűleg azt kell elősegíteni, hogy az osztalékot ne vegyék ki, hanem forgassák vissza a befektetésbe. Tehát nem az osztalékadót kell még inkább csökkenteni vagy nullára vinni, hanem a beruházást kedvezményezni. Adóban is, kamatban is, mindenben. De e téren egy lépést sem tett a kormányzat. Illetve csak annyit, hogy személyijövedelemadó-kedvezménnyé tette az 50 ezer forintos egyedi beszerzéseket hogy majd vesz a pali ezzel a kedvezménnyel egy írógépet, és így gépesíti a vállalkozását!

Beszélő: Ha minden ilyen világos, miért nem engedték el a forrásadót?

– Buta az apparátus! Politikai akadálya nem volt, csak duma, hogy miért kell a megtakarításnak jobban járni mint a befektetőnek. Ebben szakmai vitánk van Soós Károly Attilával is. Bauer Tamással nincs vitánk ebben az ügyben, mert ő érti, megérti.

’93-ban nem lett volna szabad megcsinálni a kétkulcsos áfát. Adóelméleti, adóharmonizációs és költségvetési szempontból persze nincs alternatívája az áfa továbbfejlesztésének, de most több a kára mint a haszna! Nem fog bevételt növelni. Ők azt mondták, hogy ezzel voltaképpen helyreállnak az árarányok, amiben kétségkívül van igazság, mert a 0-kulcs torz árarányokat konzervált. Ha az árarányok helyreállnak – mondták –, megszűnik az inflációs várakozás, következésképpen a termelési tényezők áremelkedése kisebb lesz. Csakhogy jövőre ebből nem lesz fogyasztásnövekedés, tehát a költségvetés sem jár jól. És bebetonozzuk a 25 százalékos fölső kulcsot, vagy pedig beprogramozzuk, hogy két éven belül a 6-ot kell felemelni 11-12-re, másképp nem lehet visszamenni a 25-ről. Az embernek az esze megáll! Megcsinálták ezt az egészei 25-26 milliárd nettó többletbevételért. Pedig 6 százalékot lehetett volna csökkenteni az árindexen, ha most elkerülik ezt a lépést.

Beszélő: Struktúraváltoztató, fontos lépéseknél mindig ez a visszatérő érv; jó-jó, de ne most.

– Akkor viszont nem ilyen félmegoldást kell csinálni, akkor meg kell lépni egyszerre! Akkor azt kell mondani, hogy legyen 10 és 20! És valami kompenzációt csinálni, mert ha a fölső kulcsot 25-ről 20-ra csökkentenénk, az tényleg nem jelenne meg tisztán árcsökkenésként. De megcsinálni ’93-ban, amikor minden a feje tetején áll? Egyébként sem az adóreform, hanem csak a költségvetési bevételnövelés volt a céljuk.

Még valami, amit már ezerszer elszavaltunk: nem lehet halogatni az államháztartás átrendezését. Még abban a szűk körben sem csinálták meg a nulla-bázisú költségvetést (a végzendő feladatokat felülvizsgáló költségvetést – a szerk.), ahol ígérték, az igazgatásban. Visszaléptek. Nem csináltak az égegyvilágon semmit.

A dolgozó népért…

Beszélő: Foglalkoztatás. Hogyan lehetne javítani a helyzetet?

– 18 százalékos munkanélküli ráta (ez a kincstárinál pesszimistább becslés 1993 végére vonatkozólag – a szerk.), az nem szociális kérdés, az nem munkanélküli-járadék meg a fekete munkát földerítő rendőrség kérdése. Figyelembe venni, hogy mi az olcsóbb. Hagyjam-e a céget csődbe menni és fizetni helyette a járulékot, vagy átmenetileg életben tartsam?

Beszélő: Ezt csináltuk vagy tíz évig!

– Nem ezt csináltuk. A 18 százalékos munkanélküliség és a 100 százalékos foglalkoztatottság között elég nagy a skála. Nem mindegy, egymillió munkanélküli lesz-e vagy hatszázezer. Az életben tartásnak persze feltétele, hogy legyen a vállalatnak piaca. Sok helyen még van, de veszteséges a cég, és nem tud termelni. De a veszteségnek az adórendszer, az elképesztő élőmunka-terhelés is oka. Biztos, hogy az erőforrások egy részét a nem konstrukciós, nem konjunkturális, nem piacvesztésből származó csődök megelőzésére lehetne fordítani.

Beszélő: Milyen formában?

– Ennek ezernyi formája van. Adok ártámogatást átmenetileg, például dotálom az exportot. Időt adok arra, hogy felkészüljön, mert közben lehet privatizálni, közben bevonhat tőkét, közben a gazdaságban javulhatnak a körülmények. Másrészt minden erővel ösztönözni a beruházásokat. Én nem lihegnék naponta győzelmi jelentéseket a 6 milliárd dolláros devizatartalékról, hanem megpróbálnék annyit, amennyi a biztonságos finanszírozás után marad (mondjuk egymilliárd, de akkor nagyon óvatos voltam), benyomni a gazdaságba, infrastruktúra-fejlesztésre, területfejlesztésre, akármire, amire kaptam külföldről. De nem úgy, ahogy most történik: kapjuk külföldről a pénzt 7 százalékos kamatra meg 6-8 éves lejáratra, bevisszük a tartalékba, a tartalékból átadjuk a kereskedelmi bankoknak refinanszírozási hitel formájában, de már 22 százalékos alapkamattal, ők meg 36 százalékkal adják tovább. Hát, ugye, ez így nem működik.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon