Skip to main content

Az új szabadság első veresége

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A Liga-válságról
Liga

Kozák László: Kronológia


1980
A Filozófiai Intézet szakszervezete megpróbál leválni a SZOT-ról.

1987
december: Független szakszervezeti szerveződés a Történettudományi Intézetben.

1988
február: Egyetemi oktatók, ellenzéki személyiségek Koordinációs Bizottságot hoznak létre.

május: Megalakul a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete.

június: Megalakul a tudományos dolgozók SZOT-on belüli szakszervezete, a TUDOSZ.

november: Megalakul a független pedagógus-szakszervezet, a PDSZ.

december: Egy
Wekler Ferenc képviselő úr, az Országgyűlés önkormányzati bizottságának elnöke aligha sejti, hogy 1987 utolsó napjaiban annak a mecseki falunak a külterületére indultunk Philipp Tiborral, Nagy W. Andrással és egy tekerős stencilgéppel (villany nem volt a kies erdei tanyán), amelynek tanácselnöke volt. A „Ki a szakszervezetből!” kezdetű röplapot akartuk volna sokszorosítani. A szakszervezetek megújítására és tényleges birtokbavételére felhívó lapok – a szöveget Kőszeg Ferenc fogalmazta – végül is pár nappal később, már 1988-ban készültek el egy pesti lakásban, mivel az eredetileg kiszemelt és vidám szilveszterezésnek álcázott időpontban égen-földön nem kaptunk szívópapírt. (Beszélő-összkiadás, III. kötet, 256. old.)

A csepeli, óbudai és angyalföldi postaládákba dobált röplap gondolatai benne voltak az 1987 tavaszán született „Társadalmi szerződés”-ben is, de közben megmoccant maga a valóság. Néhány ezer munkavállaló kilépett a formális, bürokratikus szakszervezetből, a 17 ezer ilyen-olyan funkcionáriust foglalkoztató SZOT tagdíjbevétele csökkent. A folyamatot meglódította némiképp, amikor erre a SZOT azzal reagált, hogy elintézte, hogy a szakszervezeti tagdíjakat a bérszámfejtők automatikusan vonják le a munkabérből. Röpke pár hónap múlva – legnagyobb örömünkre – az élet átcsapott a Társadalmi szerződés és a „Ki a szakszervezetből!” koncepcióján, s az értelmiség egy maroknyi csoportja munkavállalói érdekeinek védelmére nem új szakszervezeti vezetőket választott, hanem a SZOT-tól független szakszervezetként megalapította a TDDSZ-t.

Az elszánt demokraták azt hitték, hogy a tényleges munkavállalói érdekvédelmet szolgáló új szakszervezetek megállíthatatlanul törnek előre. De nem teljesen így történt. Miért? Az okok három csoportba sorolhatók.

A munkavállalók társadalma

A legmélyebb ok véleményem szerint szociológiai természetű, s az érett, engedményekkel egyensúlyozó kádárizmusból sarjad. Az állandó mozgósítástól mentesített s a „második gazdaság” lehetőségeivel megajándékozott társadalom nagy többsége, alkalmazkodva a feltételekhez, az anyagi boldogulás egyéni útjait kereste, s berendezkedett arra, hogy nem a munkahelyén kapott bérből él. A munkavállalói lét az egzisztenciáknak csak egyik, kevésbé dinamikus összetevője lett. A főmunkahellyel kapcsolatban a legfontosabb érdek igen gyakran a lehető leglazább kapcsolat, a lehető legnagyobb függetlenség. Az a munkavállaló, aki alig várja, hogy a munkahely kapuján kívül megvalósítsa fontos (anyagi) terveit, hússzor is meggondolja, hogy holmi munkahelyi kollektív érdekvédelem kedvéért kiteszi-e magát kiszámíthatatlan vagy éppen kiszámítható, de fölöttébb időigényes konfliktusoknak. Hogy ezek a körülmények jellemzők-e a mai, alaposan leapadt munkavállalói társadalomra, az más lapra tartozik, de az biztos, hogy az attitűdök birodalma konzervatív, csak lassan-lassan változik. A munkavállalók munkahelyi érdekérvényesítési hajlandósága ahhoz bőven elég volt – és elég –, hogy a régi, a munkaviszonnyal együtt kapott szakszervezetből kilépjenek, de arra már kevés, hogy tömegesen szervezkedjenek. S persze így a főnökök aránylag könnyen elbánhatnak a mégis szervezkedő „deviánsokkal”. A kitolások a passzív szemlélők hajlandóságát persze nem növelik.

A független szakszervezetek vezetése

Több alulról szerveződő független érdekvédelmi tömörülés is létrejött 1988 óta, ha a SZOT-ról leváló nagy utódszervezeteket most nem is számítjuk. Pl. a Szolidaritás, a Munkástanácsok Országos Szövetsége. (l. kronológiánkat a következő oldalakon.) De közülük vitathatatlanul a TDDSZ-ból indult Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája vált a legjelentősebbé. Ennek a szövetségnek volt a legfelkészültebb, legpolitikaképesebb vezető elitje, ez találta meg autentikus vezéregyéniségét a tapasztalt, nagy tekintélyű Forgács Pálban. A siker záloga, de a fék is ebbe a vezetésbe volt beépítve. Azok az értelmiségiek, akik a Ligát megcsinálták, a liberális irányultságú radikális reformerekhez tartoztak. A radikális reformértelmiség pedig – a hivatalos intézmények margóján kívülre vonuló demokratikus ellenzékkel, a Beszélő-körrel együtt – a polgári szabadság, a magántulajdon, a tőke, a piac győzelméért dolgozott, attól a tapasztalattól sarkallva, hogy mindennek a hiánya – a kollektivizmus és a központi irányítás – elsorvasztja az emberi életet, s krónikus válságba taszítja a gazdaságot. A liberális értelmiség viszont szükségképpen egyensúlyozni kényszerült a tőke és a bérmunka érdekei között, szükségképpen önkorlátozással élt mint a munkavállalók közvetlen érdekeinek érvényesítője. Ehhez a feszültséghez képest másodrendű, bár nem hagyható figyelmen kívül a mi politikai elitünk – a Liga vezetői is részét képezik ennek – taktikai rugalmatlansága, ami a Liga mostani válságának egyik közvetlen kiváltója. (Érintette ezt Kőszeg Ferenc legutóbbi számunkban, Kalmár Bélának írt válaszában.) Lehet, hogy naiv vagyok, de azt hiszem, a demokratikus szervezetekben meg kellene tanulnunk az elvi szilárdságot összeegyeztetni a személyi kompromisszumokkal, és fáradságosán együttműködni olyanokkal is, akiknek az alkalmasságáról enyhén szólva nem vagyunk meggyőződve. A kiszorítások és kivonulások luxusát e törékeny demokratikus intézményekben nem engedhetjük meg magunknak.

A győzedelmes MSZOSZ


Harmadik magyarázatként az MSZOSZ-t kell számba venni. A SZOT utódszervezete enyhén szólva nem viaskodott olyanféle önkorlátozásokkal, mint a liberális reformértelmiség. A SZOT hagyományosan a piac ellensége volt, egyike a tervutasításos, bürokratikus rendszer legfontosabb konzervatív erőinek. Vezetői viszont a politikai játszmák résztvevőiként tapasztalt taktikusokká nevelődtek. Nemcsak a szakszervezeti vagyon, nemcsak a skrupulusok nélküli elosztási követelésekkel való azonosulás, hanem ez a politikai tapasztalat is hozzájárult az alaposan megcsappant tagságú, de csodálatosan MSZOSZ-szé átlényegült régi szakszervezet nyomasztó fölényéhez. A SZOT-nak, mivel a politikai rendszerváltás lázában égő új politikai elittől időt nyert, sikerült az, ami az MSZMP-nek nem: úgy osztódott részekre, hogy a leváló szervezetek szoros szövetségben nyomták vissza az újakat. A szabadon választott parlament közönye, amivel az első, lendületes hónapokban a szakszervezeti rendszerváltást kezelte, az új alakulatok szempontjából végzetesnek bizonyult. (l. Beszélő, 1991. júl. 13.) Az MSZOSZ rugalmasan képes volt kitérni, amikor már nem odázhatta tovább, maga javasolta és vitte sikerre a szakszervezeti vagyonnak a Liga és a Munkástanácsok – a parlament döntő többsége által politikailag támogatott veszélyes riválisok – számára roppant kedvező megosztását, majd zavartalan munkahelyi jelenlétére és skrupulusmentes ígéreteire támaszkodva fölényesen megnyerte a tb-választásokat. Most már a választók akaratából, vitathatatlan legitimáció birtokában, egy alaposan megtépázott Liga romjain nyomulhat tovább a politikai hatalom felé. Hogy ebből mi lesz, azt alighanem a lengyelországi fejlemények mutatják meg előre. (L. e számunk 20. old.)

A törvényhozás egyik fele makacsul odázgatta a tb-önkormányzat létrehozását, s egyik csöndben suttogott érvük az volt, hogy az Nagy Sándorék megerősödését fogja magával hozni, ami nem kívánatos. A törvényhozás másik fele – beleértve e sorok íróját és az SZDSZ-frakciót – szívósan küzdött ezért az önkormányzatért. Nem állítanám, hogy ilyen arányú MSZOSZ-győzelemre számítottam, de azt sem, hogy illúzióim lettek volna a fejleményeket illetően. Nagy Sándor utolsó cseppig képes politikailag hasznosítani fölényét, ahogyan várható volt, ahogyan hosszú menetelése során habozás nélkül használta erejét, s paktált hol a kormánnyal, hol ellenzékével, ahogy éppen előnyére szolgált.

A tőke, a magántulajdon és a piac korántsem elhanyagolható ellenfele, amellyel további hosszú menetelés során kell megküzdeni. Lehetőleg úgy, hogy politikai versenytársai nem sétálnak bele minden csapdájába. (Nem lesz könnyű.)

A vagyon

Talán az a legnagyobb baj, amire Forgács Pál hívta fel a figyelmet az 1993. októberi Mozgó Világban: a Liga alól elolvadnak a kínkeservesen megszerzett anyagi alapok. A Liga a szakszervezeti vagyonmegosztásból ráeső rész terhére ment neki a tb- és az üzemi tanácsi választásoknak, de a remélt siker elmaradt. A tagdíj kevés, még a szerény apparátust sincs miből fenntartani. Külföldi támogatásra nehéz a kitartó szervezetépítési munkát alapozni, hiszen az ilyen támogatás vezetési válság esetén mindig akadozik. Majd’ ötévnyi kemény munka, küszködés után majdnem nulláról kezdheti megint a független munkavállalói érdekvédelem? Valahol a XIX. században? Már ha egyáltalán lehetséges ilyesmi. Jó volna, ha a Liga képes lenne más választ adni, s nem kellene elkönyvelni a szabadság első vereségét.

Megjelent: Beszélő hetilap, 4. szám, Évfolyam 6, Szám 5


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon