Skip to main content

Törékeny falvak

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Racionalizált önkormányzatiság

A „radikális reformerek” a zászlajukra tűzték a települések önállóságának megteremtését, s megjelent az „önkormányzatiság” eszméje. Csak a körültekintő kritikai elmék, mint például a tündökletes és fájdalmasan korán meghalt Vági Gábor figyelmeztettek arra a rendszerváltás küszöbén, hogy ha a településfejlesztésből kivonul az állami elosztás, akkor az elsorvasztott települések végképp halálra ítéltettek. Hiszen a politika által generált elmaradottságukat, ami az infrastruktúra fejletlenségében, a helyi munkaalkalmak hiányában és a helyi társadalom sorvadásában is kifejezésre jut, saját erőből immár nem tudják felszámolni. Saját erejüket mesterségesen elszívták a politikai döntések nyomán fejlesztésre ítélt települések. Talán nem fölösleges felidézni, hogy az infrastrukturális elmaradottság több száz település esetében azt jelentette, hogy egyáltalán nincs iható ivóvíz; és a helyi társadalom sorvadása meg azt, hogy nemcsak a diplomások, hanem a munkaképes korúak is eltűntek a faluból.

Emancipáció

A rendszerváltás első kormánya és parlamentje kevés sikert mondhat magáénak. E ritkaságok közé tartozik az, amit a települések újraélesztése terén csinált. Nemcsak a helyi önkormányzatok közjogi önállóságát teremtette meg több-kevesebb egyetértéssel, hanem a szerény lehetőségekhez képest forrást is biztosított ehhez. S ebben sem volt igazából vita a parlament különböző oldalai között. (Politikai küzdelem és végső soron rossz megoldás csak a főváros és a kerületek önkormányzati státusában született.) Nyilván nem egészen idilli az, ami történt. A demokratikusan választott önkormányzatok számos csalódást okoztak a keserű meglepetésekben amúgy sem szűkölködő lakosságnak. Egy sor településen azért voltak elégedetlenek az emberek, mert „igazából nem történt semmi”, a számításaikat korábban is megtaláló csoportok megőrizték helyzetüket, s nem engedtek közel másokat a húsosfazékhoz. Másutt új, kíméletlen érdekszövetségek fordították a maguk hasznára az önállóságot, s igen sok helyen az első szabad négy év úgy megszilárdította a helyi hatalmat, hogy az elégedetlenség ellenére sem bíznak a leválthatóságában. Néhol egészen abszurd szituációk jöttek létre: települések azért válnak el, mert a választott önkormányzati testület nem tudja megoldani konfliktusait, néhol az önállóság értelme kizárólag egy-egy család tollasodása. Talán az is előfordult, hogy egy kistelepülés csak rövidlátásból és szűkmarkúságból indított önálló iskolát, mert a döntéshozók sajnálták a viszonylag borsos hozzájárulást a közeli nagyobb település kimagaslóan jó feltételeket nyújtó iskolájától a településecske gyerekeinek oktatásáért. Inkább üzemeltették olcsóbban otthon az osztatlan iskolát. De minden konfliktus, anomália és vitathatóság ellenére az elmúlt négy évben a korábban haldokló települések java része mégis meglódult.

Először is: az 1990 nyarán elfogadott önkormányzati törvény nyomán az 1640 községi tanács helyett szeptember 30-án 3093 önálló községi önkormányzat alakult. Az elkövetkező években, ha nem is ilyen tempóban, de folytatódott a települések önállósulása, s további 53 új község folyamodott jogokért. Ami tehát az emancipációt illeti, abban a társadalom elsöprően nyilvánította ki igényeit.

Alkalmi társulások

Sokkal kevesebb teljesült a közigazgatási szakembereknek és politikusoknak az ésszerű önkéntes társulásokra vonatkozó illúzióiból. Senki nem tagadhatja, hogy számos helyi közigazgatási feladatot ésszerűbb egy-egy falunál nagyobb népesség számára megszervezni, már csak azért is, mert nem áll rendelkezésükre elegendő szakember. De ezt majd megszervezik maguknak a községek, nincs szükség rá, hogy az ésszerűséget helyettük a központi hatalom képviselje adminisztratív intézkedésekkel. Hát ezekből az önkéntes társulásokból elég kevés valósult meg. Még leginkább a körjegyzőség intézményének lehetőségével éltek a kistelepülések; a 2240 jegyzői hivatal közül 499 körjegyzőség, ami 1400 település elsőfokú hatósági és szakigazgatási feladatait látja el. Létrejött közel 60 úgynevezett térségi szövetség, ezek azonban nem feltétlenül valósítanak meg funkciómegosztást a hozzájuk csatlakozott települések között, inkább nyomásgyakorlóként működnek a költségvetési források megszerzése érdekében. Valamilyen oknál fogva – talán azért, mert az idősek szociális ellátására éppen a rendszerváltás utolsó éveiben épült ki valamelyest országszerte az intézményhálózat, és ennek fenntartásáról a községek nem akartak lemondani – még leginkább a szociális étkeztetést oldják meg társulásban a települések. Néhány falucska közösen vásárol és tart fenn szállítójárművet, amellyel az egyik nagyobb kapacitású konyhával felszerelt helyen főzött kosztot széthordják a társulásban részt vevők öregei között. A Községi Önkormányzati Szövetség elnökasszonyának tapasztalatai szerint a tényleges önkéntes társulások irányába inkább csak most kezdenek tapogatózni a falvak, hogy anyagi kondícióik évről-évre romlanak. A költségvetésből elnyerhető címzett és céltámogatások kedvéért forrásaikat évekre lekötötték egy-egy beruházás érdekében, tehát kénytelenek megbékélni a gondolattal, hogy önmagukban nem fognak tudni újabb terheket vállalni. Baranyában például most 18 község szövetkezik egy szeméttelep létesítésére.

Hét szűk esztendő

Az önkormányzatok bevételeinek 80 százaléka költségvetésből juttatott pénz. A kistelepülésekhez juttatott forrásoknak és az önállóságnak köszönhetően 1994-re mintegy 600 településre került egészséges ivóvíz; mintegy 60 000 lakást kapcsoltak be a vezetékesivóvíz-ellátó hálózatba, s 30 000 lakást a szennyvízcsatorna-hálózatba. Másképpen kifejezve az elosztó ivóvíz vezeték 1034 kilométerrel, a szennyvízcsatorna-hálózat 1426 kilométerrel nőtt. 312 kilométerrel több lett a burkolt belterületi út, s 273 kilométerrel a járda. 4196 kilométerrel bővült a gázhálózat, s 127 000-rel gyarapodott a vezetékes gázt fogyasztók száma. 1145 általános iskolai tanterem épült, s 306 általános iskolai tornaterem.

1995-re az önkormányzatokra is elérkezik a hét (?) szűk esztendő. Nem minden előzmény nélkül, hiszen az 1994-es év is sokkal rosszabb volt, mint az 1993-as, és már az is rosszabb, mint az 1992-es. Nyilvánvaló, hogy a költségvetési források enyhén szólva korlátosak, s elosztásukért erőteljes nyomásgyakorlók szálltak hadba. Újra megjelent a kormányban a településracionalizálási retorika, nyilván taktikai okokból, elsősorban az iskolahálózatra kihegyezve. A nagy szakszervezetekhez, a nagy ipari és mezőgazdasági ágazati lobbykhoz képest az önkormányzatok hangja gyenge. Ám nehezen képzelhető el károsabb fordulat, mint ha az éppen csak életre kelt kistelepülésektől vonna el a költségvetés évről évre kegyetlenebbül minden forrást. Egyszer már megfizette a magyar társadalom ennek az árát. Nem kellene megismételni.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon